FANDOM


Kampania – lokacja w Assassin's Creed: Brotherhood. Jedna z dzielnic Rzymu.

Assassin's Creed: Brotherhood Edytuj

Opis Edytuj

Kampania ulokowana jest w północno-wschodniej części Rzymu. Wzniesiono ją poza murami antycznego miasta, na terenie, gdzie niegdyś znajdowały się budynki pełniące drugorzędną rolę w życiu Rzymu.

Na terenie Kampanii postawiono kilka budynków o charakterze wojskowym. Ponadto swoje oddziały rozlokował tu francuski baron Octavian de Valois, który sam zamieszkał w wydzierżawionym mu przez Cesare Borgię starym zamku Castra Praetoria.

Borgiowie kierują życiem Kampanii z trzech wież, w których rozlokowani są podlegający im kapitanowie.

Architektura Edytuj

Domy w Kampanii nie różnią się niczym od tych z innych części Rzymu. Starożytni oraz szesnastowieczni właściciele Wiecznego Miasta wznieśli tu niegdyś kilka okazałych budowli, z których wybrane przedstawiono w tabeli poniżej.

L.p. Ikona Nazwa Krótki opis
1. Colle Quirinale Colle Quirinale Jedno z siedmiu wzgórz, na których założono Rzym.
2. Caserma di Alviano (ACB) (by Kubar906) Caserma di Alviano Koszary najemników szkolonych przez Bartolomeo d'Alviano.
3. Pola w Kampanii (ACB) (by Kubar906) Pola uprawne Pola należące do farmerów, zaopatrujące Rzym w żywność.
4. Obozy francuskie w Kampanii (ACB) (by Kubar906) Obozy francuskie Kwatery żołnierzy służących pod rozkazami barona de Valois.
5. Castra Praetoria 1 Castra Praetoria Siedziba najpierw gwardii pretoriańskiej, a potem barona de Valois.
6. TrajanMarket Mercati di Traiano Najstarsze miejsce handlu w Rzymie, założone za czasów cesarza Trajana.
7. Terme di Diocleziana Terme di Diocleziano Jedne z łaźni rzymskich założone przez cesarza Dioklecjana.

Sklepy Edytuj

Na terenie Kampanii znajdują się:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+