FANDOM


Kamienny tomahawk – broń biała, występująca w Assassin's Creed III.

Assassin's Creed III Edytuj

Kamienny tomahawk jest pierwszą bronią, w jaką wyposażony jest Connor Kenway podczas projekcji wspomnień w Animusie. Posiada małą, ale ostrą kamienną siekierkę połączoną zwierzęcymi ścięgnami z lekko wygiętym do zewnątrz trzonem.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+