FANDOM


Jupiter, znany wcześniej jako Tinia – naukowiec Isu. Razem z Minerwą i Juno zajmował się poszukiwaniem sposobu na zapobiegnięcie i później na zminimalizowanie skutków wielkiej katastrofy.

Biografia

Wielka Świątynia

„Zarówno tuż przed naszym upadkiem, jak i zaraz po nim, pragnęliśmy ocalić ten świat. Wznieśliśmy krypty, w których mogliśmy prowadzić nasze dzieło, a każda z nich była poświęcona innemu sposobowi ocalenia.”
―Jupiter do Desmonda w miejscu zwanym skrzyżowaniem czasów (w ogniwie synchronizacyjnym).[src]

Na początku wojny pomiędzy ludźmi a Isu, to właśnie Jupiter rozpoczął poszukiwanie sposobu ocalenia świata przed zbliżającą się katastrofą.

Wybudowane zostały specjalne krypty, w których Juno, Minerwa i Jupiter przeprowadzali niezliczone symulacje najróżniejszych rozwiązań tego poważnego problemu. Trójka spotykała się w Wielkiej Świątyni, gdzie przeprowadzane były ostateczne testy rozwiązań.

Niestety, naukowcy Isu popadli w pułapkę własnej ambicji. Każdy kolejny sposób wydawał im się lepszy w skutkach. Mimo tego, poszukiwali oni nadal lepszego w skutkach sposobu, lecz wkrótce uderzyła katastrofa, która zabiła prawie wszystkich przedstawicieli Pierwszej Cywilizacji.

Skrzyżowanie czasów

W 2012, Jupiter skontaktował się z Desmondem za pomocą animusa, znajdując go w ogniwie synchronizacyjnym. Tam opowiedział on o kryptach, świątyni oraz katastrofie. Dał on także Milesowi nowy cel. Nakazał on wyruszyć do Wielkiej Świątyni w celu jej otworzenia i zapobiegnięcia kolejnej, nadchodzącej katastrofie.

Druga katastrofa

Jupiter nie pojawił się przed Desmondem, gdy ten wszedł do Wielkiej Świątyni. Tam asasyn kontaktował się jedynie z Juno, która ukazała sylwetkę swojego współpracownika, gdy ukazywała człowiekowi sposoby ocalenia, które zawiodły. 21 grudnia, Desmondowi ukazała się także Minerwa, która zdradziła mu, że razem z Jupiterem uwięzili Junonę i pozwolili katastrofie drastycznie powstrzymać jej plan na zniewolenie planety. Minerwa wspomniała także, że ona i Jupiter starali się odbudować ludzką cywilizację po wspólnym upadku ludzi i Isu.

Ciekawostki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+