FANDOM


Czy ty też to czujesz? Taką pustkę w środku...
PL Steadfast
W tym artykule brakuje informacji z Assassin's Creed: Pirates lub są one niepełne. Jeśli je posiadasz, możesz je dodać.

Jumao – postać, występująca w Assassin's Creed: Pirates. Jest piratem i byłym niewolnikiem.

Przed akcją gry Edytuj

Urodzony w Isla de la Juventud, został zmuszony do niewoli w wieku 8 lat, wraz z matką i braćmi.

Assassin's Creed: Pirates Edytuj

Służy jako kwatermistrz Alonza Batilli, na jego okręcie.

Listy w butelce Edytuj

Na temat Jumao można zdobyć sześć listów w butelce.

Strona 1 Edytuj

„Suspicious natives were spotted north of our plantation a few day after the slaves escaped. A party searched the area, but no-one was found. We advise all planters to be most vigilant. The escaped slaves are armed and extremely violent. One in particular has already killed men...”
―Treść strony 1

Strona 2 Edytuj

„The HMS Seaford has patrolled the coast for a week now and there is atill no sign of the murderous slaves who escaped the Durant plantation. We are convinced the man led the party into a trap and buried the bodies before returning inland and embarking on the South Coast...”
―Treść strony 2

Strona 3 Edytuj

„One of the escaped slaves was found last week, hidden in a basement, half crazy with starvation, hus hands and teeth bloody with rat guts. A diligent interrogation was conducted by Captain Rothell, but the man refused to answer any question, and died shortly thereafter. His body was burned...”
―Treść strony 3

Strona 4 Edytuj

Strona 5 Edytuj

Strona 6 Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+