Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Zagadnienie historyczne

Joseph Bara – dobosz armii rewolucyjnej.

Biografia[]

Joseph urodził się 30 lipca 1779 roku jako syn łowczego. Za wzorem swoich starszych braci w 1793 roku zaciągnął się do armii rewolucyjnej jako dobosz i został wysłany do Wandei. Tego samego roku zginął w strzelaninie, która rozegrała się pod Jallais. Według rewolucyjnej propagandy mieli złapać go zwolennicy króla i zmusić do wzniesienia okrzyku na jego cześć, na co Bara odpowiedział okrzykiem na cześć rewolucji i został przez nich uśmiercony.

Został uhonorowany i pochowany w Panteonie, w czym próbowali przeszkodzić rojaliści. Asasyn Arno Dorian osłaniał orszak pogrzebowy aż po sam Panteon i zabił wszystkich znajdujących się w pobliżu kontrrewolucjonistów. W 1793 roku malarz Jacques-Louis David namalował obraz pod tytułem Śmierć Josepha Bary.

Advertisement