Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Iliada – obok Odysei drugi z eposów, których autorstwo tradycja przypisuje Homerowi, greckiemu pieśniarzowi wędrownemu, epikowi, śpiewakowi i recytatorowi.

Jest to księga występująca w grze Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations[]

Iliada jest księgą ukrytą w Akwedukcie Walensa przez weneckiego kupca i podróżnika, Niccolò Polo. Ezio Auditore znajduje ją w roku 1511 lub 1512 we wspomnieniu dodatkowym o nazwie Symbole Polo: Akwedukt.

Treść przytoczona w grze[]

Iliada to jeden z najsłynniejszych przykładów poezji przekazywanej ustnie - właśnie tak, nie spisanej, lecz przekazywanej wyłącznie drogą recytacji pomiędzy kolejnymi mówcami. Opowiadająca o ostatnich tygodniach dziesięcioletniego oblężenia starożytnej Troi przez Greków, Iliada po raz pierwszy została spisana dopiero wiele stuleci po swoim powstaniu w IX wieku p.n.e.

Advertisement