FANDOM


Gwizdnięcie – umiejętność, występująca w Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed Chronicles: China, Assassin's Creed Chronicles: India, Assassin's Creed Chronicles: Russia, Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed: Origins oraz Assassin's Creed: Odyssey.

Assassin's Creed IV: Black Flag Edytuj

Gwizdnięcie można wykonać, przebywając w kryjówce takiej jak krzew czy wóz z sianem, aby zwabić do siebie pobliskiego strażnika. Ów strażnik zrobi się podejrzliwy i pójdzie sprawdzić, co wydało ten dźwięk. Gdy zbliży się on do Edwarda, ten będzie mógł go zlikwidować dzięki ukrytemu ostrzu, pozostając niewykrytym.

Assassin's Creed: Rogue Edytuj

W tej grze rola gwizdnięcia nie zmienia się. W nowej generacji Animusa została dodana za to animacja, która pokazuje graczowi zasięg rozchodzenia się fali dźwiękowej.

Assassin's Creed Chronicles: China Edytuj

Rola gwizdnięcia w tej grze nie zmieniła się. Można go za to użyć nawet wtedy, gdy nie przebywa się w kryjówce. W Helixie specjalna animacja pokazuje zasięg gwizdnięcia i strażników nim objętych.

Assassin's Creed Chronicles: India Edytuj

Umiejętność ta nie zmienia się względem poprzedniej odsłony.

Assassin's Creed Chronicles: Russia Edytuj

Umiejętność ta ponownie się nie zmienia.

Assassin's Creed: Syndicate Edytuj

Rola gwizdnięcia w tej grze nie zmieniła się, lecz nie można już ustalić i zobaczyć zasięgu słyszalności gwizdnięcia.

Assassin's Creed: Origins Edytuj

Umiejętność ta nie zmienia się.

Assassin's Creed: Odyssey Edytuj

Umiejętność po raz kolejny nie ulega zmianie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+