Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Geografia – kompendium wiedzy geograficznej i kartograficznej doby imperium rzymskiego w II wieku naszej ery, napisane przez greckiego matematyka, astronoma i geografa Klaudiusza Ptolemeusza.

Jest ono księgą występująca w grze Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations[]

Geografię można nabyć po dotarciu do sekwencji drugiej w składzie księgarskim za 483 akçe w Konstantynopolu. Po zakupie, Ezio może ją przestudiować w kryjówce asasynów w Galacie.

Treść przytoczona w grze[]

Jako pierwszy traktat systematyzujący zasady kartografii, "Geografia" Ptolemeusza była jednym z najważniejszych dzieł dla rozwoju Zachodu. Przez ponad tysiąc lat od jej spisania w II w. n.e., dla wszystkich kartografów w Europie i Zachodniej Azji księga Plometeusza pełniła rolę podręcznika oraz źródła wiedzy i inspiracji.

Advertisement