Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Genessee – lokacja w Assassin's Creed: Rogue.

Assassin's Creed: Rogue[]

Geografia[]

Genessee jest terenem przy rzece św. Wawrzyńca w Kanadzie w rejonie fortu Lac Eternel.

Opis, fauna i populacja[]

Genessee nie jest zamieszkane przez ludzi ani zwierzęta.

Elementy do zbierania[]

Będąc w Genessee, Shay Cormac może znaleźć:

Advertisement