FANDOM


Gęstsza niż woda – wirtualna prezentacja dodatkowych wspomnień genetycznych Ezia Auditore da Firenze, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 2.0.

Opis Edytuj

Ezio Auditore da Firenze przyjmuje w Wenecji zlecenie zabójstwa.

Przebieg Edytuj

Lorenzo de' Medici wskazuje Ezio spiskowca, który powiązany był z arcybiskupem Francesco Salviati. Ezio dociera do gondoliera, który wskazuje mu miejsce przebywania celu. Ezio zabija spiskowca.

Konkluzja Edytuj

Ezio wypełnił zlecenie zabójstwa.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+