FANDOM


Flagi króla Ryszarda – przydzielona do pamięci rybonukleinowej wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada, odtwarzana przez Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa.

Opis Edytuj

Do zrealizowania tego wspomnienia Altaïr musiał zebrać sto flag króla Ryszarda I Lwie Serce, rozrzuconych po całym Królestwie.

Powiązane osiągnięcie Edytuj

Skompletowanie zestawu flag na terenie Królestwa nagradzane jest osiągnięciem "Strażnik Lwich Przechodniów".

Ikona Nazwa Jak uzyskać Punkty
AssassinsCreed KeeperOfTheLionsPassant Strażnik Lwich Przechodniów Znajdź wszystkie flagi króla Ryszarda w Królestwie 25G
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+