FANDOM


Flagi asasynów – przydzielona do pamięci rybonukleinowej wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada, odtwarzana przez Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa.

Opis Edytuj

Do zrealizowania tego wspomnienia Altaïr musiał zebrać dwadzieścia flag asasynów, rozrzuconych po całym Masjafie.

Powiązane osiągnięcie Edytuj

Skompletowanie zestawu flag na terenie Masjafu nagradzane jest osiągnięciem "Strażnik Wiary".

Ikona Nazwa Jak uzyskać Punkty
AssassinsCreed KeeperOfTheCreed Strażnik Wiary Znajdź wszystkie flagi w Masjafie 10G
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+