FANDOM


Dzielnica San Marco – lokacja w Assassin's Creed II.

Assassin's Creed II Edytuj

San Marco jest największą z pięciu dzielnic Wenecji. Jest to centrum administracyjne miasta, położone w jego środkowej części. Dzielnica ta posiada wiele zabytków, a wszystkie zostały przedstawione w liście poniżej.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+