FANDOM


Drewniana maczuga wojenna – broń biała, występująca w Assassin's Creed III.

Assassin's Creed III Edytuj

Drewniana maczuga wojenna jest bronią obuchową. Wykonano ją z drewna, a na jej końcu umieszczono mocny obuch w kształcie kuli. Ratonhnhaké:ton może zakupić ją za dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt funtów w dowolnym sklepie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+