FANDOM


Dramatyczne wyjście – wirtualna prezentacja dodatkowych wspomnień genetycznych Arna Doriana, odtworzona przez użytkownika Helixa w 2014 roku przy pomocy Helixa.

Opis Edytuj

Arno przychodzi do klubu towarzyskiego w le Marais, by przyjąć zlecenie od rady asasynów.

Przebieg Edytuj

Arno czyta notkę od bractwa.

„Pozbawiony skrupułów książę de Barrois wykorzystuje swe wpływy, by posłać rywali na szafot. A później przejmuje ich majątki. Świętuje swe sukcesy, wydając teatralne przedstawienie w Hôtel de Sully. Zakłóć występ i uczyń z księcia pełen dramatyzmu przykład.
Rada
―treść notki

Po przeczytaniu wiadomości Arno znajduje księcia de Barrois i zabija go, a następnie ucieka z miejsca jego przebywania.

Konkluzja Edytuj

Arno zabił księcia de Barrois. Ponadto rejon Marais został wyzwolony.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+