FANDOM


Darius

Dariusz

Dariusz – członek perskiego bractwa asasynów za czasów dynastii Achemenidów.

Biografia

W V wieku p.n.e. templariusze wpierali rządy i podboje achemenidzkiego króla Dariusza I i jego syna Kserksesa I. Asasyn Dariusz (którego nie należy mylić z królem Dariuszem) używając ukrytego ostrza zabił króla Kserksesa. Ukryte ostrze stało się potem znakiem rozpoznawczym asasynów.

W renesansie sarkofag Dariusza został przeniesiony do Florencji i złożony pod Kościołem Santa Maria NovellaEzio Auditore odnalazł i przeszukał jego grobowiec oraz zabrał z jego sarkofagu pieczęć, która pomogła mu uzyskać zbroję Altaïra.

Ciekawostki

  • Dariusz był pierwszym znanym użytkownikiem ukrytego ostrza, które widnieje też na jego pieczęci.
  • Dariusz miał wszystkie 10 palców. Nie wiadomo, czy to tylko artystyczna wizja, czy przeoczenie.
  • W przeciwieństwie do większości asasynów, Dariusz nosił ukryte ostrze na prawym ramieniu.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+