FANDOM


Cytadela w Akce – lokacja w Assassin's Creed i Assassin's Creed II.

Assassin's Creed Edytuj

Cytadela ulokowana jest w południowej części dzielnicy bogaczy w Akce. Zespół ten jest rezydencją króla Ryszarda Lwie Serce oraz jego podkomendnego i regenta Akki Wilhelma z Montferratu. Na jednej z wież cytadeli mieści się punkt obserwacyjny.

Asasyn Altaïr Ibn-La'Ahad dostał się do cytadeli w 1191 roku, by zabić przebywającego tam Wilhelma.

Assassin's Creed II Edytuj

W tej części Desmond Miles za pomocą Efektu Krwi może zobaczyć jedną ze scen z życia Altaïra, kiedy to asasyn wchodzi na jedną z wież, by na jej szczycie począć Sefa.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+