FANDOM


Cytadela Saladyna – lokacja w Assassin's Creed.

Assassin's Creed Edytuj

Była to w latach od 1176 do 1196 rezydencja i zarazem twierdza Saladyna, dowódcy wojsk muzułmańskich podczas trwania Trzeciej Krucjaty. Sam Saladyn był odpowiedzialny za wzmacnianie murów owej cytadeli. Jest ona położona w północnej części Damaszku, czyli w bogatej dzielnicy.

Wewnątrz budynku znajduje się punkt widokowy, który możemy zsynchronizować. Dodatkowo jedna z zewnętrznych ścian jest częściowo zniszczona. Mogło to być spowodowane świeżymi fortyfikacjami.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+