FANDOM


Castra Praetoria – lokacja w Assassin's Creed: Brotherhood.

Historia Edytuj

Wczesna historia Edytuj

Były to koszary wczesnej gwardii pretoriańskiej. W 312 roku cesarz Konstantyn zlikwidował koszary po swoim zwycięstwie nad Maksencjuszem. Mimo tego gwardia pretoriańska wciąż tam stacjonowała, wypełniając swe dawne obowiązki. Za to zniknęła ona z kart historii.

Renesans Edytuj

Do Castra Praetoria w 1503 roku przybyli francuscy żołnierze pod komendą barona Octaviana de Valois. Po tym, jak baron uprowadził żonę Bartolomea d'Alviano, Pantasileę Baglioni, asasyn Ezio Auditore da Firenze zinfiltrował twierdzę i zabił w niej barona de Valois.

W twierdzy znajduje się także jeden ze znaków Obiektu 16.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+