FANDOM


Carlo Visconti (zm. 2 stycznia 1477 roku) – templariusz oraz sekretarz mediolańskiej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości. Jeden z zabójców Galeazzo Marii Sforzy.

Opis

26 grudnia 1476 roku wraz z Giovannim Lampugnanim i Gerolamo Olgiatim podczas mszy dokonał zamachu na księcia Galeazzo Marii Sforzy. Po swym towarzyszu Lampugnanim zadał Sforzy kolejny cios. Następnie razem z kompanem udało mu się uciec. Jednak mimo to strażnicy odnaleźli go w ciągu kilku najbliższych dni i stracili 2 stycznia 1477 roku.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+