FANDOM


Bomby galwaniczne – przedmiot, występujący w Assassin's Creed: Syndicate.

Assassin's Creed: Syndicate Edytuj

Jest to dywersyjny ładunek wybuchowy, będący wynalazkiem Aleksandra Grahama Bella z 1868 roku. Evie i Jacob Frye otrzymali je po odwiedzinach w jego pracowni, kiedy wynalazcę prześladowali Nędznicy. Za ich pomocą od razu pokonali gangsterów i uwolnili Bella z tarapatów.

Przy wybuchu paraliżuje ofiary prądem elektrycznym i zadaje dość duże obrażenia. Koszt kupna pojedynczej bomby galwanicznej to 250 £.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+