FANDOM


Bojownicy – jednostki bojowe, występujące w Assassin's Creed.

Assassin's Creed Edytuj

Są to mieszczanie sprzeciwiający się despotycznym rządom, jakie panują w miastach Ziemi Świętej. Bojownicy pojawiają się na ulicach Jerozolimy, Damaszku lub Akki po ocaleniu mieszkańca. Powstrzymują rycerzy bądź strażników, gdy Altaïr ma z nimi kłopoty.

Ciekawostki Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+