Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Bastylia – lokacja w Assassin's Creed: Unity. Ogromny bastion i więzienie we wschodnim Paryżu. Od szturmu na Bastylię 14 lipca 1789 rozpoczęła się rewolucja francuska.

Assassin's Creed: Unity[]

1370 – 1789[]

Bastylia została wzniesiona w latach 1370-1383 na polecenie króla Karola V Mądrego jako bastion, mający chronić bramę Porte Saint-Antoine we wschodnim Paryżu w czasie wojny stuletniej.

Z upływem czasu Bastylia traciła swoje znaczenie obronne i w XVI wieku została przemieniona na ciężkie więzienie.

Rewolucja francuska[]

W maju 1789 roku do Bastylii trafił Arno Dorian. Poznał tam markiza de Sade oraz Pierre'a Belleca, z którym odbywał treningi walki.

14 lipca 1789 rewolucjoniści zaatakowali i zdobyli Bastylię. Był to symboliczny początek rewolucji francuskiej. Korzystając z zamieszania, Arno i Bellec uciekli z więzienia.

Później Arno wrócił do Bastylii, by uwolnić z niej sławnego linoskoczka – Jeana Henriego Latude'a.

Advertisement