Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Bajki Ezopa – zbiór dzieł Ezopa, bajkopisarza greckiego, niewolnika żyjącego w VI wieku przed naszą erą.

Jest to księga występująca w grze Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations[]

Bajki Ezopa są ukrytą w pobliżu kościoła mała Hagia Sophia księgą, przez weneckiego kupca i podróżnika Niccolò Polo. Ezio Auditore da Firenze znajduje ją w roku 1511, w trakcie wspomnienia Znaki i symbole, cz. III. Zawiera ona informacje dotyczące lokalizacji klucza do Masjafu.

Treść przytoczona w grze[]

Jak wspomina Platon w swoim dialogu „Fedon”, grecki filozof Sokrates bardzo interesował się starożytnymi baśniami Ezopa i większą część ostatniego okresu swojego życia, także po ostatecznym uwięzieniu, poświęcił na spisanie wierszem tych klasycznych przypowieści. Oprócz rzadkiego daru pisania w sposób barwny i obrazowy, Sokrates miał też pewną manierę, która u współczesnych mu odbiorców budziła sporą konsternację. Umieszczał mianowicie swoje wersje bajek w przeszłości odległej o dziesiątki tysięcy lat – o wiele bardziej zamierzchłej niż ktokolwiek wcześniej lub później.

Advertisement