FANDOM


Bab Ariha – lokacja w Assassin's Creed.

Assassin's Creed Edytuj

Bab Ariha jest jedną z ośmiu starożytnych wejść do Jerozolimy. Jest to główna i najpilniej strzeżona brama miasta. Znajduje się w dzielnicy bogaczy.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+