Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Clowning Around
Artykuł ten jest w słabym stanie i wymaga jak najszybszej poprawy. Brakuje w nim informacji z Assassin's Creed: Odyssey. Jeśli je posiadasz, dodaj je.

Ateny – stolica Grecji, a w czasach starożytnych największe jej miasto, znajdujące się w Attyce. Powstało w wyniku rozbudowy niewielkiej osady w okresie od XI do VII wieku p.n.e. Ojczyzna wielu wybitnych uczonych, polityków oraz strategów wojennych.

Historia[]

Ateny powstały w wyniku ewolucji małej osady w okresie od XI do VII wieku p.n.e. Z czasem stały się one największym miastem starożytnej Grecji.

Ateńskim polis najpóźniej od VII wieku p.n.e. rządziła rada zwana areopagiem, w której skład wchodzili wyłącznie arystokraci. Na czele areopagu stało dziewięciu archontów, czyli najwyższych urzędników odpowiedzialnych za politykę państwa. Archontów wybierano corocznie, a gdy ich kadencja się zakończyła, wchodzili w skład areopagu. Uchwalaniem prawa zajmowało się zgromadzenie ludowe (eklezja).

W 621 roku p.n.e. archont Drakon uporządkował i spisał ówczesne prawa obowiązujące w Atenach, mówiące o niewoli za długi oraz surowych karach, sporządzając tym samym pierwszy ateński kodeks prawny. Wielu ateńskich rolników padało ofiarą tych kar, ponieważ coraz częściej stawali się czyimiś dłużnikami. Kilkadziesiąt lat później, w 594 roku p.n.e. archont Solon postanowił zająć się narastającym problemem zadłużeń i wprowadził poprawki do kodeksu Drakona. Zwolnił dłużników z obowiązku spłaty długu, wykupił Ateńczyków oddanych w niewolę, podzielił obywateli Aten na 4 grupy ze względu na posiadany majątek (cenzus majątkowy) oraz powołał sąd ludowy i Radę Czterystu, w skład której mogli wejść ludzie z 3 najbogatszych grup majątkowych.

W latach 508 i 507 p.n.e. człowiek o imieniu Klejstenes wprowadził kolejne zmiany w polis. Zniósł wprowadzony przez Solona cenzus majątkowy, rozszerzył Radę Czterystu do Rady Pięciuset i podzielił Attykę na 10 okręgów. Z każdego takiego okręgu losowano 50 obywateli, którzy powoływani byli do Rady Pięciuset. Kadencje urzędników i członków Rady trwały rok, a za sprawowanie urzędu obywatele dostawali pieniądze. Klejstenes wprowadził również ostracyzm (sąd skorupkowy). Jeżeli jakiś ateński obywatel został uznany za zagrożenie dla polis, zwoływano ostracyzm, podczas którego głosowano za lub przeciw wygnaniu ów obywatela. Jeżeli ktoś w wyniku ostracyzmu został wygnany z Aten, miał zakaz wstępu na teren polis przez 10 lat. Okres zmian Klejstenesa uważa się za narodziny ateńskiej demokracji.

Advertisement