FANDOM


Regulamin Wiki

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.


1. Informacje wstępne

 1. Informujemy, że Assassin's Creed Wiki jest internetową encyklopedią o serii Assassin's Creed, działającej na zasadzie Wikia. Assassin's Creed Wiki nie jest oddziałem jakiejkolwiek firmy, oddziału, stowarzyszenia itp.
 2. Nad porządkiem na Assassin's Creed Wiki czuwa Kadra, tj. moderatorzy i administratorzy.
 3. Podobnie jak na innych wikiach, na Assassin's Creed Wiki uprawnienia innym użytkownikom nadają tylko biurokraci. Na ich głos ma jednak wpływ głosowanie społeczności.
 4. Jako że Assassin's Creed Wiki należy do Wikia Inc., obowiązują na niej ustalone przez Wikia Zasady Użytkowania, do których należy się stosować.
 5. Ranga „Mentor” to u nas określenie Biurokraty. Nie należy tego mylić z rangą Mentora Wikia Staff. Zbieżność jest przypadkowa.

2. Informacje co do blokady

 1. Blokada może zostać nałożona na użytkownika, który nie stosuje się do reguł wypisanych w tym Regulaminie, lub jakichkolwiek ogólnie przyjętych norm.
 2. Jeżeli administrator blokuje zarejestrowanego użytkownika, ma obowiązek go o tym powiadomić. Zasada ta nie tyczy się użytkowników nie mających konta (czyli niezarejestrowanych).
 3. Jeżeli użytkownik dostał blokadę, ma prawo apelacji na swojej własnej tablicy. Administrator nie może ograniczyć do niej dostępu temu, któremu nakłada blokadę.
 4. Jeśli administrator ma wątpliwości co do blokady, ma prawo nałożyć na użytkownika ostrzeżenie. Maksymalna liczba ostrzeżeń to dwa, po drugim następuje nałożenie blokady. To prawo posiadają również moderatorzy. O ostrzeżeniu należy powiadomić.

3. Szablon o rozbudowie artykułu

 1. Szablon „Artykuł w budowie” można wstawić do artykułu, wiedząc, że nie dokończymy go za jednym zamachem. Należy podać w nim dokładną przewidywaną datę ukończenia artykułu i sygnaturę tego, kto go rozbudowuje. Z uwagi na to, że nie może on tam wiecznie tkwić, użytkownik ma tydzień na dokończenie artykułu po pierwszym wstawieniu tego szablonu.
 2. Wyjątkiem od tej reguły są artykuły o protagonistach, na których edycję można mieć maksymalnie dwa tygodnie. W przypadku podobnych większych artykułów, użytkownik może napisać do jednego z Administratorów publiczną prośbę o wydłużenie terminu. O aprobacie na to decyduje poproszony Administrator.
 3. Jeżeli użytkownik nie wywiąże się z daty ukończenia artykułu, zawartość strony zostanie skopiowana do Jego/Jej brudnopisu, a z co zrobić z samym artykułem, zadecydują Administratorzy. Użytkownik, który nie wywiązał się z terminu pracy, może (choć nie musi) dostać ostrzeżenie na tydzień.
 4. Jeżeli edytujący dany artykuł zorientuje się w trakcie procesu edycyjnego, że nie da rady ukończyć artykułu na czas, jednak chce to zrobić, ale później, powinien zgłosić się z tym do jednego z Administratorów. Poproszony Kadrowicz decyduje o pozwoleniu wydłużenia terminu pracy.

4. Nieobecność kadrowicza

 1. W przypadku niezapowiedzianej w żaden sposób nieobecności Kadrowicza, po upływie danego okresu czasu Biurokraci mają prawo odebrać takowemu uprawnienia. Czas nieobecności nieusprawiedliwionej wynosi minimum trzydzieści dni. Jeżeli użytkownik logował się na wiki, ale nie wykonał żadnej edycji, jest to także liczone jako nieobecność.

5. Informacje ogólne

 1. Na wiki należy zachowywać się kulturalnie. W wypadku złamania tego przepisu każdy będzie karany w odpowiedni dla niego sposób.
 2. Nie wolno umieszczać na Assassin's Creed Wiki przekleństw, spamu, a także treści powszechnie uważanych za wulgarne lub nieprzyzwoite. Wyjątek od tej zasady stanowi konieczność ich użycia w artykule w celu zachowania poprawności merytorycznej. Zazwyczaj wulgaryzmy występują w wypowiedziach postaci, np. tu, lub tu.
 3. Nie wolno spamować w komentarzach, na czyjejś lub swojej tablicy wiadomości, ani treści dyskusji artykułu.
 4. Podczas pisania dialogów w artykule o wspomnieniu należy używać imion tego, kto mówi. Wyjątki od tej reguły: w artykule są dwie postaci o tym samym imieniu, oraz jest to La Volpe, którego można zapisać jak wcześniej, lub Gilberto, lub Rashid ad-Din Sinan, którego zapisujemy Al Mualim, albo Edward Thatch, którego można zapisać albo nazwiskiem, albo pseudonimem „Czarnobrody”.
 5. Wiki nie jest miejscem na reklamy, toteż każda z nich, zamieszczona gdziekolwiek, zostanie zamknięta, bądź usunięta.
 6. Na wiki należy dodawać w artykułach wyłącznie sprawdzone informacje.
 7. Na wiki artykuły należy pisać poprawnie po polsku, z zachowaniem wszelkich norm języka polskiego. W myśl tego nazwy „templariusze” lub „asasyni” piszemy zawsze z małej litery.
 8. Nie wolno kopiować artykułów z innych stron.
 9. Nie wolno podawać na wiki czyichś danych osobowych bez zgody.
 10. Do każdej grafiki należy dodać odpowiednią licencję, a także odpowiednio ją nazwać.
 11. Należy pamiętać o podpisywaniu się, gdy zajdzie taka potrzeba. Służą do tego cztery tyldy – ~~~~
 12. Pamiętaj o tym, żeby wypełnić pole „Opis zmian”. Ułatwia to Kadrze sprawdzanie edycji.
 13. Regulamin nie jest wyrocznią – w razie szczególnych sytuacji, np. niskiej aktywności kadrowicza, decyzję o wydaleniu z kadry mało aktywnego kadrowicza może podjąć wspólna decyzja wszystkich biurokratów wiki.
 14. Regulamin może być aktualizowany przez Biurokratów Assassin's Creed Wiki, lecz nieścisłości w nim mogą poprawiać również Administratorzy.

6. Multikonta

 1. Na Assassin's Creed Wiki nie jest dozwolone posiadanie multikonta, pacynek itp. – jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Zasada ta nie tyczy się oflagowanych botów oraz multikont aktywnych na innych wikiach niż Assassin's Creed Wiki.
 2. Do multikont nie zaliczają się konta, które zostały utworzone za zgodą administracji Assassin's Creed Wiki lub przez nią samą w celach testowych.
 3. W przypadku wykrycia i udowodnienia użytkownikowi, że posiada drugie konto (wspomnianą w punkcie 6.1. „pacynkę” bądź „multikonto”), jego drugie konto jest definitywnie blokowane. Decyzję co do blokady pierwszego konta podejmują biurokraci.

Opracowali Biurokraci. Ostatnia aktualizacja regulaminu odbyła się dnia 19 lutego 2018 r. przez Kubara906.