FANDOM


Wydanie zbiorcze Assassin's Creed Chronicles – specjalne wydanie gier z serii Assassin's Creed Chronicles.

Opis Edytuj

Owa edycja zawiera trzy gry:

To wydanie zbiorcze zostało wydane 9 lutego 2016 na komputery PC, konsole PlayStation 4 oraz Xbox One.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+