FANDOM


Arco di Tito – lokacja w Assassin's Creed: Brotherhood.

Opis Edytuj

Arco di Tito to łuk wzniesiony w 82 roku przez cesarza Domicjana na cześć jego brata Tytusa. Miał on upamiętnić sukces Tytusa w złupieniu Jerozolimy. Łuk ten stał się inspiracją dla paryskiego Łuku Triumfalnego czy Arco di Constantino. Umieszczony jest przy Koloseum.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+