FANDOM


250px-Arco di Constantino

Arco di Constantino

Arco di Constantino – łuk w Rzymie.

Przed akcją gry Edytuj

Łuk ten został wzniesiony przez cesarza Konstantyna I w 312 roku dla uczczenia zwycjęstwa nad cesarzem Maksencjuszem.

Assassin's Creed: Brotherhood Edytuj

Ezio Auditore może na niego jedynie wejść lub go podziwiać. Nie odgrywa znaczącej roli w grze.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+