Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Clowning Around
Artykuł ten jest w słabym stanie i wymaga jak najszybszej poprawy. Brakuje w nim informacji z Assassin's Creed: Odyssey. Jeśli je posiadasz, dodaj je.


Adrestiagrecka trirema, która żeglowała na wodach Morza Egejskiego w V wieku p.n.e. Jej kapitanem był Barnabas, a nawigatorem – misthios Kasandra.

Ulepszenia Adrestii[]

Istnieją 3 rodzaje ulepszeń Adrestii: ulepszenia arsenału, obrażeń od broni oraz wytrzymałości statku i załogi.

Ulepszenia arsenału[]

W skład ulepszeń arsenału wchodzą: ulepszenie salw strzał, rzutów oszczepami, koszów z węglem i miotaczy płomieni (dostępne po przejściu drugiej części DLC Dziedzictwo Pierwszego OstrzaMroczne dziedzictwo).

Ulepszenie salw strzał[]

Salwy strzał posiadają 6 poziomów jakości.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 1 dostępną salwę strzał
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 2 kolejne salwy strzał
 • -5% do czasu nakładania kolejnej strzały
III poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 3 kolejne salwy strzał
 • -10% do czasu nakładania kolejnej strzały
IV poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 4 kolejne salwy strzał
 • -20% do czasu nakładania kolejnej strzały
V poziom jakości[]


VI poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 4 kolejne salwy strzał
 • -35% do czasu nakładania kolejnej strzały
 • +35% do szybkości wypuszczania wycelowanych strzał

Ulepszenie rzutów oszczepami[]

Rzuty oszczepami posiadają 6 poziomów jakości.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 1 dostępną salwę oszczepów
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 2 kolejne rzuty oszczepami
 • -5% do czasu sięgania po kolejny oszczep
III poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 3 kolejne rzuty oszczepami
 • -10% do czasu sięgania po kolejny oszczep
IV poziom jakości[]


V poziom jakości[]


VI poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 4 kolejne rzuty oszczepami
 • -35% do czasu sięgania po kolejny oszczep
 • +35% do szybkości ciskania wycelowanymi oszczepami

Ulepszenie koszów z węglami[]

Kosze z węglami posiadają 6 poziomów jakości.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 3 dostępne segmenty siły ognia
 • podstawowy wskaźnik podpalenia
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 4 dostępne segmenty siły ognia
 • +10% do wskaźnika podpalenia
III poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 5 dostępnych segmentów siły ognia
 • +20% do wskaźnika podpalenia
IV poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 6 dostępnych segmentów siły ognia
 • +50% do wskaźnika podpalenia
V poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 7 dostępnych segmentów siły ognia
 • +60% do wydajności ogniowej
 • +15% do obrażeń od ognia
VI poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • 8 dostępnych segmentów siły ognia
 • +100% do wydajności ogniowej
 • +40% do obrażeń od ognia

Ulepszenie miotaczy płomieni[]

Miotacze płomieni posiadają 4 poziomy jakości. Ulepszenia miotaczy dostępne są wyłącznie dla graczy, którzy ukończyli drugą część DLC Dziedzictwo Pierwszego Ostrza – Mroczne dziedzictwo.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • podstawowe obrażenia miotacza płomieni
 • podstawowe zużycie siły ognia
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +10% do obrażeń miotacza płomieni
 • -10% do zużycia siły ognia
III poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +25% do obrażeń miotacza płomieni
 • -25% do zużycia siły ognia
IV poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +40% do obrażeń miotacza płomieni
 • -40% do zużycia siły ognia

Ulepszenia obrażeń od broni[]

W skład ulepszeń obrażeń od broni wchodzą: ulepszenie strzał, taranu i oszczepów.

Ulepszenie strzał[]

Strzały posiadają 7 poziomów jakości.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • podstawowe obrażenia od strzał
 • podstawowe tempo tworzenia wrażliwych punktów
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +5% pkt. do obrażeń od strzał
 • +10% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów
III poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +10% pkt. do obrażeń od strzał
 • +20% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów
IV poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +25% pkt. do obrażeń od strzał
 • +40% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów
V poziom jakości[]


VI poziom jakości[]


VII poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +85% pkt. do obrażeń od strzał
 • +90% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów

Ulepszenie taranu[]

Taran posiada 8 poziomów jakości.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • podstawowe obrażenia od taranowania
 • podstawowe tworzenie wrażliwych punktów wskutek taranowania
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +5% pkt. do obrażeń od taranowania
 • +5% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów wskutek taranowania
III poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +10% pkt. do obrażeń od taranowania
 • +10% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów wskutek taranowania
IV poziom jakości[]


V poziom jakości[]


VI poziom jakości[]


VII poziom jakości[]


VIII poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +100% pkt. do obrażeń od taranowania
 • +100% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów wskutek taranowania
 • +50% pkt. do odzyskiwania wytrzymałości statku po rozszczepieniu jednostki wroga

Ulepszenie oszczepów[]

Oszczepy posiadają 7 poziomów jakości.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • podstawowe obrażenia od oszczepów
 • podstawowe tempo tworzenia wrażliwych punktów
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +5% pkt. do obrażeń od oszczepów
 • +10% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów
III poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +10% pkt. do obrażeń od oszczepów
 • +20% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów
IV poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +25% pkt. do obrażeń od oszczepów
 • +40% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów
V poziom jakości[]


VI poziom jakości[]


VII poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +85% pkt. do obrażeń od oszczepów
 • +90% pkt. do tworzenia wrażliwych punktów

Ulepszenia wytrzymałości statku i załogi[]

W skład ulepszeń wytrzymałości statku i załogi wchodzą: ulepszenie kadłuba, wytrzymałości wioślarzy i osłon dla załogi.

Ulepszenie kadłuba[]

Kadłub posiada 8 poziomów jakości.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • podstawowa wytrzymałość statku
 • podstawowe opancerzenie statku
 • możliwość żeglowania z 1 specjalnym przybocznym na pokładzie
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +5% pkt. do wytrzymałości statku
 • +5% pkt. do opancerzenia statku
 • możliwość żeglowania z 2 specjalnymi przybocznymi na pokładzie
III poziom jakości[]


IV poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +15% pkt. do wytrzymałości statku
 • +15% pkt. do opancerzenia statku
 • możliwość żeglowania z 4 specjalnymi przybocznymi na pokładzie
V poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +20% pkt. do wytrzymałości statku
 • +20% pkt. do opancerzenia statku
 • możliwość żeglowania z 4 specjalnymi przybocznymi na pokładzie
VI poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +50% pkt. do wytrzymałości statku
 • +50% pkt. do opancerzenia statku
 • możliwość żeglowania ze 4 specjalnymi przybocznymi na pokładzie
VII poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +70% pkt. do wytrzymałości statku
 • +70% pkt. do opancerzenia statku
 • możliwość żeglowania ze 4 specjalnymi przybocznymi na pokładzie
VIII poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +120% pkt. do wytrzymałości statku
 • +120% pkt. do opancerzenia statku
 • możliwość żeglowania ze 4 specjalnymi przybocznymi na pokładzie

Ulepszenie wytrzymałości wioślarzy[]

Wytrzymałość wioślarzy posiada 7 poziomów jakości.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • podstawową wytrzymałość wioślarzy
 • podstawową prędkość przywracania wytrzymałości wioślarzy
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +10% pkt. do wytrzymałości wioślarzy
 • +10% pkt. do przywracania wytrzymałości wioślarzy
III poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +20% pkt. do wytrzymałości wioślarzy
 • +20% pkt. do przywracania wytrzymałości wioślarzy
IV poziom jakości[]


V poziom jakości[]


VI poziom jakości[]


VII poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +100% pkt. do wytrzymałości wioślarzy
 • +100% pkt. do przywracania wytrzymałości wioślarzy
 • +40% pkt. do przywracania wytrzymałości wioślarzy po rozszczepieniu wrogiego statku

Ulepszenie osłon dla załogi[]

Osłony dla załogi posiadają 5 poziomów jakości.

I poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • podstawową redukcję obrażeń podczas chowania się
II poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +10% pkt. do redukcji obrażeń podczas chowania się
 • +10% pkt. do redukcji obrażeń od ognia
III poziom jakości[]


IV poziom jakości[]


V poziom jakości[]

Adrestia posiada:

 • +45% pkt. do redukcji obrażeń podczas chowania się
 • +45% pkt. do redukcji obrażeń od ognia
 • +35% pkt. do wydajności ogniowej w trakcie chowania się

Specjalni przyboczni[]

Gracz może werbować do swojej załogi specjalnych przybocznych. Zapewniają oni premie dla Adrestii i uczestniczą w abordażach wrogich statków. Istnieją 4 klasy przybocznych: zwykli przyboczni, rzadcy przyboczni, epiccy przyboczni i legendarni przyboczni.

Przybocznym może zostać każdy żołnierz z dowolnej frakcji (Armia Sparty, Armia Aten, bandyci i piraci, najemnicy, przywódcy polis), spotkany podczas eksploracji świata, z wyjątkiem niektórych postaci fabularnych. Aby zwerbować kogoś z nich na swojego przybocznego, należy najpierw go ogłuszyć (skryty atak ogłuszający, pokonanie przeciwnika bez broni, wykończenie przeciwnika Spartańskim kopniakiem, wykończenie przeciwnika strzałą ogłuszającą). Po ogłuszeniu wroga pojawi się opcja jego zwerbowania. Możliwość pozyskania przybocznego istnieje również podczas wykonywania niektórych misji fabularnych.

Zwerbowanego przybocznego można przydzielić do aktualnej załogi w menu „Statek”. Pierwsze przydzielenie przybocznego kosztuje pewną sumę drachm.

Elementy ozdobne statku[]

W menu „Statek” istnieje możliwość ozdabiania i zmieniania wyglądu Adrestii. Zmieniony może zostać projekt statku (żagiel, kolor kadłuba i jego zdobienia), motyw załogi (wygląd, ubiór i płeć żeglarzy) a taran może zostać przyozdobiony w złoty galion.

Wszelkie projekty, motywy i galiony można zdobyć, eksplorując świat gry, zatapiając elitarne statki na Morzu Egejskim, czy też wykonując niektóre misje fabularne.

Advertisement