Wikia


Eraicon-AC1Eraicon-BloodlinesEraicon-AC2Eraicon-BrotherhoodEraicon-RevelationsEraicon-AC3Eraicon-LiberationEraicon-AC4Eraicon-RogueEraicon-UnityEraicon-SyndicateEraicon-RenaissanceEraicon-Blackflag-Boek

Fists I v

Het Animus-pictogram voor vuisten.

Vuisten werden gebruikt voor een van de meest rudimentaire vormen van gevechten. Het was nuttig wanneer er geen wapens beschikbaar waren of wanneer een Assassijn een wachter niet wilde doden of zijn aandacht niet wilde trekken.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.