Wikia


Eraicon-SyndicateEraicon-Underworld

Victoriaanse tijdperk
ACS DB Illustrations 21
Vorige

Georgische tijdperk

Volgende

Edwardiaans tijdperk

Tijdsduur

Industriële revolutie

Datum

1837–1901

Plaats

Verenigd Koninkrijk

Betrokkenen
Deelnemers

Het Victoriaanse tijdperk verwijst naar de periode waarin het Britse Rijk werd geregeerd door koningin Victoria. Het tijdperk werd gekenmerkt door wetenschappelijke ontwikkelingen en de sociale ongelijkheid.


ReferentieEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.