Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-AC1Eraicon-Secret Crusade


Dit artikel heeft een opknapbeurt nodig. Je kan de Assassin's Creed Wiki helpen door deze pagina te bewerken.
Assassijnenleerling: "Master, we are under attack! Robert de Sablé lays siege to Masyaf's village!"
Al Mualim: "So he seeks a battle. Very well, I'll not deny him."
―Al Mualim wordt geïnformeerd over de Tempeliersbelegering van Masyaf.[bron]
Verdediging van Masyaf
AC 10
Vorige

Zoektocht naar de kelk

Volgende

Jacht op de negen Tempeliers

Datum

Juli 1191

Plaats

Masyaf, Syrië

Resultaat

Pyrrusoverwinning Assassijnen

Conflict

Derde Kruistocht

Strijders
  • Kruisvaarders/Tempeliers

gezagvoerders

Robert de Sablé

Sterkte

Onbepaald aantal:

  • Masyaf-wachters
  • Masyaf-boogschutters
  • Masyaf-Assassijnen

Onbepaald aantal:

  • Tempeliersridders
  • Kruisvaarderssoldaten
  • Kruisvaardersboogschutters
Slachtoffers

Onbekend aantal

Onbekend aantal

Burgerslachtoffers

Onbekend aantal

De verdediging van Masyaf was een belangrijke gebeurtenis die ongeveer een direct gevolg was van de rampzalige missie om de appel terug te winnen uit de handen van de Tempeliers in de Tempel van Salomo. Robert de Sablé, de grootmeester van de Tempeliers, belegerde het Assassijnenfort van Masyaf in een poging zo het broederschap te vernietigen.

Oproep tot actie[]

"Ik breng je wat je favoriet niet kon vinden. Hier! Neem het. Maar het lijkt dat ik met meer ben teruggekeerd dan alleen hun schat."
Malik Al-Sayf overhandigt het deel van het paradijs aan Al Mualim.[bron]

Bij de terugkeer naar Masyaf na zijn laaste missie in de Tempel van Salomo, ontmoette Altaïr Ibn-La'Ahad zijn meester, Al Mualim, aan wie hij de details opbiechtte van zijn missie. Hij beweerde dat Robert de Sablé, de grootmeester van de Orde der Tempeliers, niet alleen was en zo gefaald had de schat terug te winnen. Al Mualim was woedend toen hij ontdekte dat zijn beste leerling niet in staat was om zijn taak te volbrengen. Juist op dat moment kwam Malik Al-Sayf, een van de twee Assassijnen die Altaïr vergezelden in de tempel, aan met zijn linkerarm die ernstig bloedde. Malik was woedend over Altaïrs gedrag in de tempel en zei dat het zijn fout was dat zijn broer Kadar dood was.

Malik voegde er nog aan toe dat Altaïrs acties bijna de overwinning van de Assassijnen hadden gekost, maar hij was nog in staat om het armatuur boven op de Ark van het Verbond te halen, voor hij het artefact gaf aan Al Mualim. Hoewel hij succesvol was in zijn poging de appel te halen, zei Malik tegen Al Mualim dat Robert de Sablé hem had gevolgd en hij op weg was naar Masyaf. Op dat moment kwam een informant Al Mualim waarschuwen over indringers die het dorp aanvielen, wat Maliks verklaring bevestigde. Al Mualim zag de Tempeliersinvasie als een uitnodiging tot een gevecht en reageerde door de Assassijnen naar het dorp te sturen om hen te verdrijven.

Toen Al Mualim de informant wegstuurde, werd Altaïr geconfronteerd door de meester, die zei dat zijn straf moest wachten, waarna Al Mualim hem wegstuurde, net als de andere Assassijnen. Toen hij het fort verliet, ontmoette Altaïr Rauf die zijn hulp vroeg om de Tempeliers af te leiden terwijl hij zijn mannen verzocht om de burgers naar het fort te brengen. Terwijl hij zich een weg door het dorp vocht probeerde Altaïr hen zo goed mogelijk te beschermen, maar sommige dorpelingen werden door de Tempeliers gevangengenomen en geëxecuteerd. Na een wanhopige poging om het dorp te verdedigen, werden de Masyaf-wachters uiteindelijk overspoeld door de versterking van het Tempeliersleger en ze werden gedwongen om zich terug te trekken in het Assassijnenfort.

Mannen zonder angst[]

"Je dorp ligt in puin en je winkels zijn bijna uitgeput. Hoe lang nog voordat je fort van binnenuit begint te breken? Hoe gedisciplineerd zullen je mannen blijven, wanneer de putten drooglopen en het eten op is?"
―Robert de Sablé tegen Al Mualim.[bron]
Siege of Masyaf Templars

Robert de Sablé en zijn Tempeliersleger.

Toen de laatse Masyaf-burgers en -wachters het fort binnengingen, ontmoette Rauf Altaïr en verzocht hij de Assassijn vervolgens om hem te volgen naar de top van de toren, waar hij en een andere Assassijn wachtten op een platform die zich uit de toren uitstrekte. Het duurde niet lang voordat Altaïr getuige was van Robert de Sablé en zijn leger die aankwamen bij de poorten van het fort, waar ze Al Mualim dwongen om zich over te geven. Robert dreigde om het dorp te laten verhongeren en doodde een gijzelaar voor hem in een poging zo Al Mualim te intimideren. Maar het bracht Al Mualim niet van steek. Hij schreeuwde terug dat zijn mannen niet bang waren voor de dood, in feite verwelkomenden ze het. Robert lokte toen een reactie uit, door hem te vragen of hij zijn beweringen kon bewijzen.

AC-LOF Masyaf

De Assassijnen tonen geen angst, terwijl ze een dodensprong demonstreren.

Op bevel van hun meester leverden Altaïr en de andere Assassijnen bewijs aan Robert door vanaf de toren een dodensprong uit te voeren, om zo de illusie te wekken dat ze zich in een diepe ravijn wierpen. Altaïr en Rauf waren succesvol in hun sprongen en landden in hooibergen die opgezet waren voor hun stunt, maar de derde Assassijn brak zijn been en jammerde van de pijn. Vastbesloten om Robert te misleiden, verzocht Rauf dat Altaïr verder moest gaan zonder hem, zodat hij kon zorgen voor het gebroken been van de gewonde Assassijn. Altaïr baande zich een weg over een lange houten balken langs de kloof, terwijl kliffen boven hem hoog boven de rivier uittorenden.

Nadat hij over de balken kwam die over de gevaarlijke daling van de ravijn hing, kwam Altaïr aan bij de toren, die hij beklom om binnen te komen. Daar hakte hij een touw door die een enorme stapel boomstammen tegenhield, waardoor de zware stammen naar beneden rolden over de Tempelierstroepen. Hierdoor werden veel van Robert de Sablé's mannen verpletterd. Dit sloopte het moreel van de Tempelierstroepen en dit leidde tot de terugtrekking van het leger.

In de leegte[]

Al Mualim: "Het spijt me, echt. Maar ik kan geen verrader verdragen."
Altaïr: "Ik ben geen verrader."
Al Mualim: "Je daden bewijzen het tegendeel, dus je laat me geen keuze. Vrede zij met je, Altaïr."
—Al Mualim en Altaïr na de aanval van Robert de Sablé.[bron]
Siege of Masyaf Altair battlefield

Altaïr overziet het slagveld.

Na de nederlaag van de Sablé, begon de Orde de schade aan het dorp te herstellen, maar verzamelden ze ook de dode lichamen van hun broeders. Terug in het fort gaf Al Mualim erkenning aan Altaïr voor het stoppen van de aanval van het Tempeliersleger, maar hij berispte hem ook voor zijn eerdere zelfzuchtige daad. Hij verkondigde dat het in de eerste plaats de reden was dat de Tempeliers hun locatie wisten en dat het hun motiveerde om naar de Assassijnen te komen. Al Mualim gaf vervolgens de opdracht aan twee Assassijnen om de eigenzinnige Assassijn in bedwang te houden door zijn armen te immobiliseren. De Assassijnenleider gaf een preek voor zijn Assassijnenkameraden. Hij herhaalde de principes waaruit de Orde gebouwd was en hoe Altaïr die allemaal niet gerespecteerd had door zijn arrogantie.

Al Mualim herinnerde hem ieder principe, maar Altaïr bleef het gezag van zijn meester minachten. Hij onderbrak hem toen Al Mualim het eerste principe uitlegde, waarna een boze Al Mualim Altaïr in het gezicht sloeg. Hij berispte hem dat hij alleen mocht spreken wanneer hij gevraagd was. Daarna sprak Al Mualim over de fouten die Malik hem verteld had en hoe hij het eerste principe brak door de oude man te doden tijdens hun zoektocht. Hij vermelde vervolgens het tweede principe, herinnerde hem er nog aan hoe een Assassijn zich verborg in het zicht en hoe Altaïr het had gebroken door zich bloot te stelen aan Robert voor hij aanviel.

AC 1

Al Mualim preekt voor Altaïr in het Masyaf-fort.

De derde en meest extreme misdaad, volgens Al Mualim, was het derde principe: breng het broederschap nooit in gevaar. Altaïr had het principe gebroken door zijn egoïstische daden in Jeruzalem en door Robert de Sablé naar Masyaf te lokken. Al Mualim zei dat hij Altaïr niet kon houden, als gevolg van zijn verraad. Hoewel Altaïr zei dat hij geen verrader was, stond Al Mualims besluit vast. Hij gebruikte Altaïrs acties als bewijs voor zijn mening.

Hij bood Altaïr vrede en stak zijn leerling met een kort zwaard in de maag, waardoor Altaïr bewusteloos neerviel. Toen de Assassijn op de grond viel, kwam hij terecht in een mysterieuze coma, waar hij zogezegd de "dood zou hebben omhelst".

Nasleep[]

AC1 Altair Al Mualim (studeerkamer)

Al Mualim geeft Altaïr zijn taak.

Na een tijdje ontwaakte Altaïr in Al Mualims bureau, levend en wel. Verward vroeg Altaïr hoe het kon dat hij nog leefde nadat hij was neergestoken door zijn meester. Al Mualim verklaarde dat het gebeurd was zodat hij opnieuw geboren kon worden, zodat hij zich weer opnieuw bij de Orde kon voegen. Hij onderwees hem nog eens de principes van de Assassijnen. Nadat Altaïr wakker was geworden als een beginner zonder wapens, werd hem een taak gegeven door Al Mualim. Hij moest de verrader, Masun, naar hem toebrengen, om zo te bewijzen dat Altaïr nog steeds trouw was aan de Orde der Assassijnen.

Referentie[]

Advertisement