Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-AC2Eraicon-RevelationsEraicon-TWCB


"De aarde trilde dagenlang. Het vuur brandde wekenlang. Toen de as was neergedaald, waren er tienduizend van jullie en nog minder van ons. Maar we gingen verder om opnieuw te bouwen..."
―Jupiter tegen Desmond Miles.[bron]
Toba-catastrofe
Aarde post catastrofe
Vorige

Mensen-eerste beschaving Oorlog

Volgende

Derde Kruistocht

Tijdsduur

Prehistorie

Datum

75.000 v.Chr.

Plaats

Aarde

Gevolg
Betrokkenen


De Toba-catastrofe, soms ook bekend als de eerste ramp, was een catastrofale gebeurtenis in de menselijke prehistorie in 75.000 v.Chr. Deze ramp zorgde bijna voor de uitsterving van zowel de mensheid als van de eerste beschaving. Op dat moment waren beide partijen betrokken in een militair conflict.

In de moderne tijd werd de ramp vaak verkeerd begrepen. Men dacht dat het de uitbarsting was van een supervulkaan, maar in werkelijkheid werd het veroorzaakt door een plasmawolk.

Een tweede ramp die net zo krachtig was vond plaats in 2012, maar deze was uiteindelijk minder destructief.

Voor de catastrofe[]

Doordat de eerste beschaving verwikkeld was in een oorlog met de mensheid, hadden ze apocalypse niet zien aankomen. Een aantal leden van de eerste beschaving hadden echter gewerkt aan een middel om het te onderdrukken, of tenminste om toekomstige generaties te beschermen tegen zo'n catastrofe, door onderzoek te doen naar manieren om de ramp te voorkomen in ondergrondse kerkers.

Volgens Jupiter had de eerste beschaving zes verschillende methoden geprobeerd die het meeste potentieel toonden, maar geen van hen werkte. Toen Desmond Miles en de andere hedendaagse Assassijnen de Grote Tempel binnenkwamen, verscheen Juno en zij vertelde Desmond over de zes proeven die ze namen om de ramp te voorkomen.

De eerste oplossing was om vier torens te bouwen die de zonnevlam zouden opvangen en hem zouden wegnemen. Ondanks dat ze de middelen en de mensen hadden, zou het te lang hebben geduurd om het te voltooien. De eerste toren werd nooit afgewerkt en het onderzoek ging verder. Juno zei dat zelfs nadat het project was afgekeurd, maar sommigen bleven de toren bouwen totdat de zonnevlam de aarde raakte.

De tweede oplossing was om met metalen ringen bekend als scherven van het paradijs een krachtveld te maken die metaal zou afstoten, zoals kogels. Het concept was om een magnetisch veld rond de aarde te creëren, maar ook dit project bleek te groot en onmogelijk om te maken. Nog steeds vastberaden probeerde de eerste beschaving een klein gedeelte te bouwen. Ze hoopten nog in ieder geval de helft, een zesde, een achtste, of zelfs maar een tiende van de wereld te redden. Een scherf bouwen voor maar één stad zou echter al te kostbaar zijn, waardoor ook dit geen oplossing was.

De derde oplossing werd ontdekt door een appel uit het paradijs op mensen te gebruiken. Als genoeg mensen verteld werd om een idee te geloven, zou dit idee later werkelijkheid worden. Daarom was de derde oplossing om een appel uit het paradijs te lanceren in een baan rond de aarde. Deze appel zou het bevel geven aan alle mensen met de gedachte "maak ons veilig". Deze gedachte alleen al zou in theorie vorm aannemen en de aarde beschermen. Het probleem was om de appel in de juiste richting te plaatsen en om de boodschap van de eerste beschaving over te brengen. Nadat ze een dozijn appels in een baan rond de aarde zonden was het resultaat nog steeds hetzelfde en werd de oplossing opgegeven.

De vierde oplossing en de daaropvolgende oplossingen waren gericht op het lichaam. De vierde oplossing was om de lichamen van de eerste beschaving te versterken. Het idee erachter was om hun lichamen intern te transformeren in staal zodat ze een vijandige omgeving zouden weerstaan. Aita, Juno's man, testte deze methode vrijwillig uit. Binnen een oogwenk werd zijn geest ontaard en werd hij steeds catatonisch. Daarom wilde Aita dat Juno hem zou laten inslapen. Ze vervulde zijn wens. De oplossing werd opgegeven en het onderzoek ging verder.

De vijfde oplossing was om geheel nieuwe schepen te bouwen die veilig het bewustzijn konden overdragen waar de vorige oplossing in gefaald had. De nieuwe schepen konden de nieuwe omgeving weerstaan en konden het overgedragen bewustzijn onderdak bieden. Het daadwerkelijke overzetten van het bewustzijn was echter onmogelijk, waardoor ook dit geen oplossing bleek.

Na verloop van tijd ontdekte Minerva door waarzeggerij dat er een patroon van getallen en vergelijkingen bestond. Als men ze kon begrijpen zouden ze de tijd zelf kunnen temmen. De zesde oplossing was om een reis terug in de tijd te maken om zo de ramp proberen te voorkomen, maar dit was te gevaarlijk om te doen waardoor ook deze oplossing opgegeven werd.

Vervolgens vond Minerva weer een oplossing, maar deze werd nooit getest. Ze creërde een sokkel, het Oog. Dit zou iemand die het juiste genetische materiaal bezat toelaten om de nummers te manipuleren en de aarde te beschermen. Voordat Minerva het kon testen, ondekte ze echter dat Juno met het Oog geknoeid had. Ondanks dat de patronen om de wereld te redden er nog waren, zou dit Juno ook een totale controle en macht geven. Minerva weigerde deze oplossing te gebruiken.

Voordat de wereld eindigde keek Minerva met behulp van de nummers in de toekomst. Zij, Juno en Jupiter gebruikten ze om met Desmond Miles en zijn voorouders te spreken, zodat hij de situatie zou begrijpen, de Grote Tempel zou zoeken en de ramp in 2012 zou voorkomen.

Ramp en de nasleep[]

De zonnevlam raakte de aarde zoals voorspelt. Dit draaide de polariteit van het magnetische veld van de aarde om en stelde de planeet bloot aan de dodelijke straling van de zon. De hele planeet brandde voor weken en aardbevingen en katastrofische uitbarstingen was wat er overbleef van de aarde.

Het oppervlak van de aarde werd onvruchtbaar. Minder dan tienduizenden mensen en nog "veel minder" leden van de eerste beschaving hadden de ramp overleeft. Om te herstellen van de gebeurtenis eindigden de eerste beschaving en de mensen hun oorlog en werkten ze samen om het leven op de planeet te herstellen.

Omdat ze met zo weinig waren, kon de eerste beschaving niet overleven als onafhankelijke soort. Mensen, die door de eerste beschaving waren gebouwd om "te overleven", waren hierin geslaagd en recontrueerden hun samenleving. Na verloop van tijd zou de herstructurering van het landschap en de geografie van de aarde bijna alle fysieke bewijzen van de eerste beschaving wissen.

Galerij[]

Advertisement