Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-Brotherhood


Pax Romana was een virtuele weergave van een van de genetische herinneringen van Ezio Auditore da Firenze die in 2012 werden herbeleefd door Desmond Miles met behulp van de Animus.

Beschrijving[]

Na een vier jaar durende zoektocht naar Cesare Borgia vond Ezio Auditore hem uiteindelijk tijdens het ​​beleg van Viana. Ezio achtervolgde hem over het Spaanse slagveld en vocht met Cesare op de kantelen van het kasteel van Viana.

Dialoog[]

Ezio viel Cesare aan door een bulderend slagveld en probeerde hem te steken met zijn mes. Cesare pakte echter Ezio's arm vast, waarna ze in een worsteling terechtkwamen.

 • Cesare: Hoe heb je me gevonden?
 • Ezio: De appel die je van Mario Auditore hebt gestolen, leidde me hierheen.

Ezio dwong Cesare naar beneden, maar de Tempelier duwde Ezio van zich af. Desondanks slaagde Ezio er wel in om Cesares nekbescherming te schampen. Cesare was boos omdat het voor hem maar net goed afliep en riep naar zijn soldaten.

PaxR 1

Ezio vecht met Cesares mannen.

Ezio vocht met verschillende soldaten, totdat een Spaanse kanonskogel vlakbij insloeg. Hij raakte daardoor bewusteloos, maar hij was al snel weer bij kennis. Hij rolde een lichaam dat boven op hem lag van zich af.

 • Ezio: Ik heb munitie nodig.

Ezio plunderde dode soldaten. Nadat Ezio had geplunderd, klom hij op een verdwaald paard zonder pantser.

 • Ezio: Te paard gaat het sneller.

Ezio achtervolgde Cesare. Hij gebruikte zijn paard om over een groot gat in een vernietigde brug te springen. Vlak daarna werd het dier gedood door een kanonskogel. Ezio rende verder over het pad tot hij de ruïnes van een dorp tegenkwam. Vervolgens sloop hij langs de soldaten die de wacht hielden.

 • Zoeker: Ik heb gehoord dat Cesare het bevel voert over de Navarrenen.
 • Bruut: Wie?
 • Zoeker: Ooit regeerde hij over heel Rome.
 • Bruut: Wat is er gebeurd?
 • Zoeker: Een sluipmoordenaar doodde al zijn aanhangers. Grote heersers rijzen en vallen als een blaadje in de wind.
 • Bruut: Hier heb je wat wind.

Beide soldaten lachten. Ezio rende verder door de ruïnes totdat hij een gedeelte bereikte wat nog intact was. Terwijl soldaten uit Navarra en Viana tegen elkaar aan het vechten waren in de straten, rende een Spaanse vrouw naar Cesare en smeekte hem om hulp.

 • Vrouw: Help me. Mijn zoon is gewond.

Cesare wenkte naar een soldaat en liep vervolgens verder het dorp in, richting de vesting. Hierna trokken de twee Navarraanse soldaten de vrouw opzij, waarna de ene soldaat haar stak met een dolk en de andere op haar lijk spuwde. Ezio achtervolgde hen en zag een aantal andere vrouwen achtervolgd worden door een aantal soldaten van Cesare.

 • Vrouw: Laat me met rust.
 • Soldaat: Ik doe je niets.

Ezio rende verder terwijl hij onderweg met soldaten vocht.

 • Burger: Dat is mijn huis. Ik smeek u.
  Nee.

Op een gegeven moment hoorde hij een Navarraanse priester die de mensen uit Viana probeerde te ontmoedigen.

 • Priester: Jullie hebben dit over jezelf afgeroepen met jullie zonden. Dit is hoe de Heer jullie straft. Onze God is rechtvaardig.
 • Burger: Rennen dan.
PaxR 3

Ezio maakt een dodensprong vanaf de toren.

Ezio beklom een in brand staande belegeringstoren en zag hoe soldaten van de toren afsprongen terwijl hij de toren beklom. De toren stortte echter ineen, waardoor hij gedwongen werd om een dodensprong te maken. De Assassijn moest vervolgens aanvallende wachters uitschakelen totdat hij ditmaal een stevigere toren bereikte die naast een muur stond. Hierna beklom hij de toren en vocht hij zich een weg over de muur, totdat hij Cesare zag. Hij schakelde net twee soldaten uit.

 • Ezio: Cesare. Je bent omringd door muren. Je kunt nergens meer heen.

Cesare wendde zich tot Ezio en hief zijn zwaard.

 • Cesare: Kom maar op, Ezio.

Ze begonnen te vechten. Tijdens het gevecht kwamen soldaten aanrennen om Cesare te helpen en bespotte de Tempelier Ezio.

 • Cesare: Ik sterf niet. Fortuna staat aan mijn zijde.
  Ik ben de beste vechter ooit.
  Blijf uit m'n buurt.
  Ik word nooit verslagen.
  Ik kan niet verliezen van een Auditore.
  Rome, Italië, Spanje. Ze zullen van mij zijn.
  Pak aan.
PaxR 5

Ezio vecht met Cesare op de kantelen.

Ezio wist langzaam maar zeker Cesares pantser af te snijden. Uiteindelijk verzwakte Ezio Cesare dusdanig dat hij boven op hem kon springen en zich klaarmaakte om Cesare te steken met zijn verborgen mes.

 • Cesare: De troon hoorde mij toe.
 • Ezio: Iets willen geeft je nog niet het recht erop.
 • Cesare: Wat weet jij nou van heersen?
 • Ezio: Dat een ware leider macht geeft aan zijn volk.
 • Cesare: Ik leid de mensheid naar een nieuwe wereld.
 • Ezio: Moge niemand je naam herinneren. Rust in vrede.
 • Cesare: Je kunt me niet doden. Geen mens kan dat.
 • Ezio: Dan mag het lot beslissen.

Ezio gooide Cesare van de kantelen van het kasteel van Viana.

Resultaat[]

Cesare Borgia werd gedood tijdens het beleg van Viana en Ezio dacht terug aan de tijd waarin hij de appel uit het paradijs opborg. Daardoor kwamen Desmond Miles en zijn Assassijnenteam in 2012 de locatie te weten.

Trivia[]

 • Ondanks het feit dat de wachters Spaans waren, spraken ze tijdens het gevecht Italiaans.
 • Omdat Desmond onvoldoende was gesynchroniseerd tijdens de eerste poging om toegang te krijgen tot de herinnering, was hij niet in staat om het volledige gesprek tussen Ezio en Cesare in het begin te horen. De zin "De appel die je van Mario Auditore hebt gestolen, leidde me hierheen" werd afgekort tot "Mario Auditore heeft me hierheen geleid".
 • In het begin van de herinnering waren de eerste wachters die Ezio tegenkwam wachters van de Borgia's, geen wachters uit Navarra of Viana. Dit was vreemd, want de Borgia's waren alleen aanwezig in Italië en hadden geen macht meer tijdens het beleg van Viana.
 • Pax Romana is Latijn en betekent "Romeinse vrede".

Galerij[]

Advertisement