Wikia


Eraicon-BrotherhoodEraicon-MemoriesEraicon-Brotherhood bookEraicon-Ascendance

Dit artikel is een beginnetje. Je kan de Assassin's Creed Wiki helpen door deze pagina te bewerken.
Guard-papal-ACB

Een pauselijke wachter met banden met de Borgia's.

De pauselijke wachters waren elitesoldaten die onder leiding stonden van het pausdom om de paus te dienen en te beschermen tijdens zijn ambtstermijn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.