Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-BrotherhoodEraicon-Brotherhood bookEraicon-AscendanceEraicon-Templars


"Je moet Frans leren spreken. Het zou uw barbaarse gevoeligheden maskeren."
―Octavian tegen Bartolomeo d'Alviano.[bron]
Octavian de Valois
Baron de Valois v
Persoonlijke informatie
Geboren

1448
Koninkrijk Frankrijk

Politieke overtuiging
Trouw aan

Frans Koninklijk Huis
Borgia's
Tempeliers

In de echte wereld
Komt voor in

Assassin's Creed: Brotherhood
Assassin's Creed: Ascendance

Octavian de Valois (1448 - 1503) was de baron van Valois, een lid van de Orde der Tempeliers en een generaal in de Franse en pauselijke legers.

Tijdens Rodrigo Borgia's regeerperiode als paus, en Cesare Borgia's tijd als leider van het pauselijke leger, hielp Octavian de Valois de Tempeliers door het verstrekken van militaire hulp, zodat ze hun invloed in Rome konden behouden.

Biografie[]

Aan de macht[]

In 1498 werd Lodewijk XII, een verre neef van Octavian, tot koning gekroond. Hierna wees Lodewijk Octavian toe om zijn Italiaanse campagne te leiden, ondanks het feit dat zijn neef geen daadwerkelijke ervaring in de oorlogsvoering had en alleen een formele opleiding had gekregen. Zoals Lodewijk aan een vriend schreef: "...de dingen die men doet voor het gezin...". Toch aanvaarde Octavian de verantwoordelijkheid.

Het volgende jaar ontmoette Octavian Cesare en Juan Borgia bij het Franse hof, waar de laatste twee waren om Cesares toekomstige vrouw, Charlotte d'Albret, het hof te maken. Nadat hij een maand bij hen was verbleven, ging Octavian met de Borgia naar Italië. Hij dacht dat het land aan hem zou worden gegeven, nadat zij alle tegenstand hadden vernietigd.

Beleg van Monteriggioni[]

Op 2 januari 1500 vergezelde Octavian Cesare, Lucrezia Borgia en zijn Tempelier cohorten naar Monteriggioni, waar ze de stad belegerden in een poging om de Orde der Assassijnen en Ezio Auditore da Firenze uit te schakelen.

Toen de Borgia-infanterie de stadsmuren overtraden, liepen Cesare, Octavian en de anderen naar de stad, met Caterina Sforza en Mario Auditore als hun gevangenen. Cesare pakte toen een gouden wielslot-vuurwapen van Octavian, die met tegenzin ontworpen was door Ezio's bondgenoot Leonardo da Vinci en schoot Mario in het hoofd.

De Franse generaal van Rome[]

"Kalmeer, ter wille van uw vrouw. U kent mijn voorwaarden: betreed mijn kamp ongewapend bij dageraad."
―Octavian tegen Bartolomeo.[bron]
CCrasher 4

Octavian ontmoet zijn bondgenoten van de Tempeliers.

Later dat jaar reisde Octavian naar Rome, waar hij Cesare, Juan en Micheletto Corella ontmoette in de stallen van het Castel Sant'Angelo. Daar liet Cesare de stad achter in de handen van zijn drie generaals toen hij naar Urbino vertrok. Octavian vraagde naar Cesares bevelen met betrekking tot het Vaticaan, maar Cesare vertelde hem dat hij zich geen zorgen hoefde te maken en dat ze het niet spoedig nodig zouden hebben. Octavian ging verder om een aantal van zijn mannen op het castello te posteren, om zijn verdediging te versterken.

In 1503 kwam Ezio Auditore tot de conclusie dat Octavian moest sterven zodat Cesare de bescherming en trouw van het Franse leger zou verliezen. Nadat hij Juan had gedood op 1 augustus, zocht hij hulp van zijn collega moordenaar, Bartolomeo d'Alviano, de leider van de huurlingen in Rome, die direct tegen de opmars van de Franse troepen van Octavian was.

De Fransen geënsceneerden een aanval op Bartolomeo's barakken, maar Ezio en de Italiaanse huurlingen waren in staat om het te verdedigen. Zo verplaatste Octavian zich naar de frontlinie, en riep hij om Bartolomeo's aandacht.

Terwijl Bartolomeo luisterde van achter de poorten van de vesting, vroeg Octavian om zijn onvoorwaardelijke overgave, wat boos werd geweigerd. Toen vertelde Octavian tegen Bartolomeo dat hij Frans moet leren spreken, om de barbaarse gevoeligheden van de leider te maskeren. Bartolomeo ging spottend akkoord, met de vraag of de baron hem Frans wilde leren, terwijl hij op zijn beurt de baron zou instrueren in het vechten, omdat hij zo weinig vocht tijdens de strijd.

Na het uitwisselen van beledigingen, verzocht Octavian nogmaals om Bartolomeo's overgave voor zonsopgang, en uiteindelijk bleek dat zijn troepen Bartolomeo's vrouw, Pantasilea Baglioni, gevangen hadden genomen. Toen hij het gebied verliet, beloofde hij Pantasilea vrij te laten als Bartolomeo ongewapend en alleen naar zijn kamp zou komen.

Ezio en Bartolomeo bedachten echter een plan om het pantser van een aantal Franse soldaten te stelen en het vijandelijke kamp binnen te lopen met Bartolomeo die als een gevangene speelt. Zodra zij en een aantal van Bartolomeo's huurlingen met succes het kamp hadden geïnfiltreerd, werden zij geconfronteerd met Octavian.

Adel in de dood[]

"Général d'Alviano. Het lijkt erop dat je het licht hebt gezien."
―Octavian confronteert Bartolomeo.[bron]
Gatekeeper 2

Octavian en zijn mannen bij Bartolomeo's kamp.

Octavian begroette Bartolomeo, met Pantasilea naast hem, op een spottende manier, waarna Bartolomeo boos eiste dat zijn vrouw werd vrijgegeven. Toen Octavian probeerde verder te gaan met zijn beledigingen, vertelde hij aan Bartolomeo dat zijn rechten te veel waren voor een man van zijn lage kaliber, maar Bartolomeo beweerde dat zijn naam op zijn minst zijn munt waard is, in tegenstelling tot Octavian, waarvan hij beweerde dat deze vals is.

Bartolomeo drong erop aan dat de adeldom gewonnen werd door naast de eigen soldaten te vechten, en niet door het ontvoeren van onschuldige vrouwen om iemand weg te houden uit de strijd. Toen hij opnieuw eiste dat zijn vrouw zou worden vrijgelaten, sneerde Octavian dat "barbaren het nooit leren," waarna hij zijn pistool op Pantasilea's hoofd richtte.

Toen hij het gevaar zag, schoot Ezio met zijn verborgen pistool in de lucht, waarmee hij Octavian verraste en de huurlingen seinde om de aanval in te zetten. Haastig vluchtte Octavian verder het kamp in met Pantasilea op sleeptouw, terwijl de pauselijke wachters hem verdedigden tijdens zijn terugtocht. Ezio, Bartolomeo en hun huurlingen bezaten toen de Franse soldaten, en een verwoede strijd was losgebarsten.

Au Revoir

Octavians laatste woorden.

Ezio liet het gevecht over aan Bartolomeo en achtervolgde Octavian. Toen hij een voet zette in de grote binnenplaats, miste Octavian hem maar ternauwernood met zijn pistool, waarna hij Pantasilea snel achter de veiligheid van zijn sluipschutters en de vestingmuren sleepte.

Hij riep driftig naar de Assassijn dat hij Pantasilea dreigde te doden als hij ook maar op de geringst mogelijke manier ontdekte dat Ezio in de buurt was. Ezio was echter in staat om de ontdekking te voorkomen, en vermoordde Octavian van bovenaf.

Toen hij stierf vertelde Octavian aan Ezio dat hij alleen respect wilde krijgen, waarna Ezio hem eraan herinnerde dat respect wordt verdiend, niet geërfd of gekocht. De baron realiseerde zich zijn fout toen hij zijn ogen sloot, waarna Ezio hem zijn laatste zegen bezorgde.

Persoonlijkheid en kenmerken[]

"Hij is zo verblind door de druppel van koningschap in zijn bloed, dat luie inteelt het slagveld niet kan zien."
―Bartolomeo over de baron.[bron]

Doordat hij van nature een op macht beluste man was, wilde Octavian niets liever dan te worden gerespecteerd en gevreesd. Toch geloofde hij in een poging om deze dingen te kopen in plaats van ze te verdienen. Doordat er adellijk bloed door zijn aderen stroomde, geloofde de baron erin te acteren als het koningschap en vond hij dat een gevecht barbaars was en onder zijn stand. Zijn persoonlijkheid was bijna precies het tegenovergestelde van Bartolomeo d'Alviano, wat resulteerde in grote verschillen in hun tactiek tijdens de gevechten.

Trivia[]

  • Historisch gezien was er nooit een baron van Valois. Er waren echter wel hertogen van Valois, en zowel in-game als in de roman, is hij afwisselend aangeduid als baron of duc (de Franse vertaling van "hertog").
  • De roman spelde Octavians naam als "Octavien", de Franse variant van "Octavian"; de naam is tenslotte afgeleid van het Latijnse woord octavus, wat "acht" betekent.
  • In Assassin's Creed: Brotherhood werd Octavian nooit bij zijn echte naam genoemd. Wanneer een karakter hem noemde, zei diegene alleen zijn titel of zijn achternaam (de baron, de duc, baron de Valois, Valois).
  • In de roman schoot Octavian op Ezio tijdens het beleg van Monteriggioni, in tegenstelling tot de game, waarin hij werd beschoten door twee sluipschutters.
  • Er waren twee alternatieve versies van de dood van Octavian:
    • In Assassin's Creed: Ascendance hielden Octavian en zijn mannen Pantasilea gegijzeld in het Forum Romanum, maar werden ze aangevallen door Ezio. Ezio doodde Octavian van boven met zijn verborgen mes, en in tegenstelling tot de game droeg hij zijn Romeinse Assassijnengewaden in plaats van het Franse pantser. Ook vertelde Octavian dat hij een klein deel van Cesares plannen eerder speelde voor de veroveringen, dan zijn verlangen naar respect.
    • In de roman was Octavian in het midden van de binnenplaats in een poging om Ezio ervan te overtuigen om hem te sparen. Later accepteerde Octavian zijn lot toen hij voor Ezio boog, waarna hij hem doodde met een zwaard.

Galerij[]

Advertisement