Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-AC2Eraicon-RevelationsEra-ACiEraicon-TWCB


"Toen we nog vleselijk waren en een thuis hadden, werden we door jullie soort verraden. Terwijl wij jullie het leven hebben geschonken!"
―Minerva, 1499.[bron]
Mensen-eerste beschaving Oorlog
AC2 Mensen-Eerste Besch Oorlog
Volgende

Toba-catastrofe

Einde

75000 v.Chr. (2306 in het Isu-tijdperk)

Plaats

Wereldwijd

Resultaat
  • Bijna uitsterving van de mens en de eerste beschaving vanwege de Toba-catastrofe
  • Vrede tussen de mensen en de eerste beschaving
Strijders

Mensen

Eerste beschaving


Gezagvoerders

Eva


De Mensen-eerste beschaving Oorlog was een conflict tussen de eerste beschaving en hun menselijke creaties die werden geholpen door diegenen die immuun waren voor de effecten van de delen van het paradijs. Er is weinig bekend over de oorlog. De oorlog leidde de eerste beschaving en de mensheid af, waardoor beide partijen de kosmos niet observeerden, wat nodig was vanwege het naderende gevaar. Toen ze het uiteindelijk toch deden, was het al te laat.

Hierdoor eindigde de oorlog abrupt en leden ze aan beide zijden veel grotere verliezen dan ze hadden verwacht. Toen beide partijen herstelden van de verwoesting, in de laatste dagen van de oorlog, begonnen ze samen te werken en zich voor te bereiden om een dergelijke ramp in de toekomst te vermijden.

Ontstaan van de oorlog[]

De eerste beschaving was klein in aantal maar technologisch geavanceerd. Ze hadden behoefte aan volgzame arbeidskrachten om hun wereld te ondersteunen. Ze versnelden de genetische evolutie van een reeds bestaande soort en hier kwam de mensheid uit voort. Oorspronkelijk werd ieder mens geboren met een chemische neurotransmitter die diep in de hersenen lag, waardoor ze gevoelig waren voor de illusies en geestbeheersende krachten van de delen van het paradijs. Na verloop van tijd zorgden kruisingen tussen de mens en hun "goden" er echter voor dat er een aantal personen geboren werden zonder actieve neurotransmitter.

In 75010 v.Chr. ontsnapten twee mensen, Adam en Eva, van hun meesters met een deel van het paradijs dat bekendstond als de appel. Dit was het begin van een reeks gebeurtenissen die leidden tot een oorlog tussen de twee soorten.

De oorlog en catastrofe[]

Hoewel de eerste beschaving technologisch superieur was aan hun creaties, waren ze zwaar in de minderheid. Dit kwam omdat ze veel mensen hadden geproduceerd om voor hen te werken.

De mensen werden geleid door degenen die immuun waren voor de hypnotische effecten van de delen van het paradijs, omdat zij de kinderen waren van zowel de mensen als de eerste beschaving.

Ze gebruikten hun immuniteit om dichter bij de eerste beschaving te komen en hen te doden (volgens Minerva werd dit door de eerste beschaving gezien als verraad van hun "ouders"). Ze werden "Assassijnen" genoemd. De eerste beschaving had een laag reproductiepercentage, waardoor het een zware klap betekende als er iemand van hen vermoord werd.

De oorlog was een gelijkopgaande strijd. De eerste beschaving had beschikking over de delen van het paradijs en bezat meer kennis. De mensen daarentegen konden zich relatief snel voortplanten, waardoor ze met een enorm aantal waren. Daarnaast hadden ze de Assassijnen aan hun zijde staan. De Assassijnen konden de delen van het paradijs weerstaan en bezaten een afgezwakte versie van het zesde zintuig van de eerste beschaving.

Uiteindelijk trof de ramp de aarde. De eerste beschaving had dit door de oorlog niet zien aankomen, wat uiteindelijk leidde tot een abrupt, bloederig einde van het conflict. Beide partijen leden zware verliezen en als gevolg van de ramp lag het grootste deel van de planeet in as.

Ondertussen hadden enkele leden van de eerste beschaving de zinloosheid van de oorlog en het dreigende gevaar van hun uitsterving ingezien, wat ze als een reden zagen om vrede te sluiten. Ze probeerden ook oplossingen te creëren (zes in totaal) om een toekomstige catastrofe te voorkomen.

Naar aanleiding van deze poging leidden de kruisingen een aantal mensen ertoe om vrede te sluiten met de eerste beschaving en de misdaden van hun "ouders" te vergeven. Samen creëerden ze de tempels die vergelijkbaar waren met tijdcapsules om zo de toekomst te waarschuwen. De oorlog eindigde toen de mensen beweerden dat ze gewonnen hadden en de vredige leden van de eerste beschaving inzagen dat hun tijd tot een einde was gekomen en hun boodschappen achterlieten voor de toekomst.

Hierna bezaten de leiders van de mensen verschillende delen van het paradijs en een idee van wat de beste manier was om de mensheid naar de toekomst te leidden. Ze werden zwaar getekend door de wetenschap dat hun vroegere slavendrijvers zich met hun evolutionaire bestemming hadden bemoeid. De leiders zochten naar een "rechtmatig" pad voor de mensheid met alle middelen die nodig waren. Daarom gebruikten ze de delen van het paradijs als gereedschap, maar wantrouwden ze diegenen die vrede hadden gesloten met de eerste beschaving.

De Assassijnen wilden altijd al de mensheid bevrijdden en een wereld waar alle wezens volgens hun eigen wil konden leven. Hierdoor werd het credo "Niets is waar, alles is toegestaan" hun filosofie. Ze geloofden dat iedereen vrij was om hun eigen bestaan te bepalen en dat het verkeerd was om anderen met behulp van de delen van het paradijs te beheersen, omdat de mensheid hierdoor opnieuw als slaaf gebruikt zou worden.

Hierdoor ontstond er weer een nieuwe oorlog; een die de toekomst van de mensheid zou bepalen, maar die in de schaduw van de samenleving werd uitgevochten.

Nasleep en nalatenschap[]

"We maakten jullie naar ons evenbeeld, zodat jullie konden overleven."
―Minerva.[bron]

In de laatste dagen van de oorlog leden beide zijden catastrofale verliezen. Beide partijen werden met uitsterven bedreigd. Hoewel de eerste beschaving technologisch geavanceerder was dan de mensheid, kon zelfs dat hen niet redden van het onvermijdelijke. De mensen hadden echter meer geluk, omdat zij gebouwd waren om te overleven. Vanwege hun grote aantal beloofden ze sterker terug te keren dan ooit.

De eerste beschaving realiseerde zich dat de ramp die had toegeslagen op de aarde, de planeet ooit nog eens zou treffen. Daarom bouwden ze een aantal tempels die zouden helpen om de ramp te voorkomen. Naast de tempels bouwde de eerste beschaving ook een centrale kerker die als opslagplaats diende voor alle informatie die was opgeslagen in de tempels.

Er bleef in de geschreven geschiedenis weinig bewijs over van de oorlog of de eerste beschaving. Aan het einde van de 12e eeuw was alle kennis van de eerste beschaving vergeten, maar hun delen van het paradijs bleven de wereld op vele manieren beïnvloeden. Ze werden gezien als religieuze voorwerpen of wondermiddelen.

In het begin van de 21e eeuw werden een aantal van de technologieën van de eerste beschaving herontdekt door de Tempeliers, die de aarde voorzagen van een aantal technologische ontwikkelingen, waaronder de televisie en het internet. De belangrijkste technologische ontwikkeling was de Animus, een machine waarin een persoon de genetische herinneringen van zijn of haar voorouders in een virtuele omgeving kon herbeleven.

Advertisement