Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-Brotherhood


Het doek valt was een virtuele weergave van een van de genetische herinneringen van Ezio Auditore da Firenze die in 2012 werden herbeleefd door Desmond Miles met behulp van de Animus.

Beschrijving[]

Ezio Auditore ging het Colosseum binnen en kleedde zich samen met zijn rekruten als acteurs met de kostuums die ze hadden afgepakt van de mannen van Micheletto Corella.

Dialoog[]

ESR 1

Pietro speelt Jezus Christus.

Ezio stond buiten het Colosseum.

 • Ezio: Ik moet Pietro als eerste bereiken.

Ezio beklom de zijkant van het Colosseum. Toen hij de top bereikte, baande hij zich een weg naar een plek achter de schermen. Onderweg schakelde hij de haakbusschutters van de Borgia's uit.

 • Pietro: Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?
 • Ezio: Welk kruis is van Pietro?
 • Legioensoldaat 1: Hoor hoe hij roept om redding door Elijah.
 • Legioensoldaat 2: Wacht en we zullen zien of Elijah hier durft te komen of niet.
 • Pietro: Ik heb zo'n dorst.

Een wachter die zich voordeed als acteur gaf hem wat wijn van een doek die opgerold was aan het uiteinde van zijn speer. Pietro dronk ervan.

 • Legioensoldaat 2: Je krijgt geen drinken meer.
 • Pietro: Machtige God, ik ben nooit gestopt Uw wil te volgen. Ik draag mijn geest aan U over. Ontvang hem Heer, in Uw handen. Het is gebeurd.
 • Centurion: Heren, ik zeg u, dit was Gods almachtige zoon. Ik weet dat het zo is. Zijn kreet vertelt me dat hij de profetie heeft vervuld en ik zag het goddelijke in hem.
 • Bisschop: Centurion, zo God met mij is, zweer ik dat u gek bent. U kunt niet lezen. Als u zijn hart ziet bloeden, laat ons dan maar horen wat u te zeggen hebt. Longyus, neem deze speer.
 • Legioensoldaat 3: Ja, neem de speer en let goed op. U moet doen wat de bisschop u zegt, het is noodzakelijk.
 • Longyus: Ik zal doen wat hij zegt, maar op uw risico. Ik zie niet wat ik doe, of het nou goed of kwaad is. Hoge koning van de hemel, ik zie u hier. U werpt stromend water op mijn hand en speer. Laat het op mijn ogen vallen zodat ik alles kan zien. Heer, waar komt dit water vandaan? Ach en wee. Wat heb ik gedaan? Ik zie een man, waarlijk, die ik gedood heb. Heer, ik bid U om genade, want ik ben meer dan mijn daden alleen. Jezus, ik heb veel over U gehoord. De zieken en blinden in deze stad heeft U genezen, net als U mij vandaag genezen heeft. Ik doe wat U wilt en ben met U als U over drie dagen weer herrijst. Heer, ik bid tot U.

Ezio bereikte zijn rekruten en deed een kostuum aan.

 • Ezio: Ik moet het podium op.

Ezio begeleidde de rekruten naar het podium. Ze liepen samen met andere acteurs zonder argwaan te wekken.

ESR 3

Ezio en zijn rekruten in vermomming.

 • Jozef: Here God, waarom heeft u deze man gedood die ik hier zie hangen en die nooit iets misdaan heeft. Waarlijk, hij is de zoon van God. Daarom is er een graf voor hem gemaakt waarin zijn lichaam zal rusten. Hij is de koning van de gelukzaligheid.
 • Nikodemus: Jozef, ik zeg u, waarlijk is dit Gods almachtige zoon. Vraag Pilatus om zijn lichaam en we zullen hem begraven. Ik zal u helpen hem van het kruis te halen.
 • Jozef: Pilatus, ik vraag u om een speciale gunst. Wilt u mij het lichaam geven van de profeet die vandaag gestorven is?
 • Pilatus: Jozef, alles op zijn tijd. Als die centurion zegt dat hij dood is, zal ik hem u niet ontzeggen. Centurion, is Jezus dood?
ESR 2

Ezio spaart Micheletto.

Toen Pilatus naar de centurion wees, herkende Ezio hem als Micheletto en stapte hij naar voren om hem te stoppen.

 • Micheletto: Je kunt Pietro niet redden. De wijn die hij dronk was vergiftigd. Zoals ik Cesare heb beloofd, heb ik het uitgevoerd.

Ezio stond op en liet hem achter.

 • Micheletto: Ik ben nog niet dood.
 • Ezio: Daar kom ik ook niet voor. Hij die zorgt dat een ander machtig wordt, is het instrument van zijn eigen vernietiging.

Resultaat[]

Micheletto werd gespaard en Ezio Auditore ontdekte dat Pietro stervende was als gevolg van het gif dat door zijn aderen stroomde.

Trivia[]

 • Ezio zou altijd het tweede verborgen mes gebruiken in de herinneringgang, zelfs als hij die nog niet gekocht had.
 • Als Ezio Micheletto niet binnen de tijd vermoordde, zou er een filmpje verschijnen waarin Micheletto Pietro stak met de speer. Het was echter mogelijk om Micheletto te vermoorden vlak nadat hij Pietro had gedood. Hierdoor zou je het gesprek tussen Ezio en Micheletto in de herinneringgang kunnen zien, waarna je plotseling gedesynchroniseerd bent.
 • De rekruten in deze herinnering waren altijd mannelijk, zelfs als elke Assassijn die Ezio had gerekruteerd vrouwelijk was.
Advertisement