Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-BrotherhoodEraicon-RevelationsEraicon-AC3Eraicon-AC4Eraicon-RogueEraicon-TWCB


Dit artikel heeft een opknapbeurt nodig. Je kan de Assassin's Creed Wiki helpen door deze pagina te bewerken.
"De kennis van elke kerker werd doorgestuurd naar een centrale plek."
―Jupiter spreekt over de Grote Tempel.[bron]
AC3 Grand Temple Front

De hoofdruimte van de Grote Tempel

De Grote Tempel, ook bekend als de centrale kerker, is een complex dat is gebouwd door de leden van de eerste beschaving. Het is gelegen in het hedendaagse Turin, New York.

Net als de andere tempels op de planeet, was zijn doel om verschillende methoden te creëren om de wereld te redden en levend te houden. Het was de locatie waar Jupiter, Minerva en Juno de ontdekkingen van de andere tempels testten, in de hoop de meest doeltreffende methode te vinden om de aarde van de zonnevlam te redden.

Om de werking ervan te behouden, werd de Grote Tempel onder de grond begraven om de inhoud te beschermen tegen de oorlog tussen de mensheid en de zonnevlam. De tempel werd onder een standbeeld verborgen dat gewijd was aan de Capitolijnse godentrias. Het standbeeld werd echter vernield tijdens de eerste ramp. De locatie bleef een mysterie, tot de onthulling van Desmond Miles.

Het was ook de plaats waar Juno gevangen werd gehouden, om de mens te beschermen tegen haar vernietigingscomplotten, en het bezat ook het apparaat dat haar vrij zou laten maar ook de aarde zou beschermen tijdens de tweede zonnevlam.

Geschiedenis[]

Eerste beschaving[]

Voor en na de oorlog met de mensheid, werd alle informatie van de andere tempels in verband met het het voorkomen van de eerste catastrofe naar de Grote Tempel verstuurd zodat Jupiter, Juno en Minerva "alles konden sorteren en verzamelen". De drie testten zes mogelijke oplossingen achter elkaar, "de een nog veelbelovender dan de ander", maar alle zes de oplossingen mislukten uiteindelijk.

AC3 Juno Towers Solution

Juno over de vier torens

De eerste oplossing was om vier torens te bouwen om de zonnevlam te verzamelen die de planeet zou treffen en vrijwel zou wegnemen. Hoewel ze de middelen en bronnen hadden, zou het te lang duren voordat de oplossing effectief zou werken. De eerste toren werd nooit voltooid en het onderzoek werd verlaten.

Juno vermeldde echter dat sommige leden van de eerste beschaving deze oplossing probeerden te verwezenlijken en naar een manier zochten om het bouwproces te automatiseren, in de hoop dat die machines de eerste toren konden afmaken.

ACIII-Scherfvanhetparadijs 3

Juno legt de scherven van het paradijs uit

De tweede oplossing was om de scherven van het paradijs te gebruiken, op een veel grotere schaal dan ooit tevoren. Het magnetisch veld dat werd uitgezonden door de scherven kon de planeet beschermen tegen de zonnevlam, maar het was te groot om te bouwen en werd als onmogelijk beschouwd.

De wetenschappers hoopten een helft, een zesde, een achtste, of zelfs maar een tiende van de planeet te redden. Het gebrek aan middelen en tijd bleek echter te groot en er werd getheoretiseerd dat hoogstens een stad nog gered kon worden. Net als de eerste oplossing werd ook deze verlaten.

AC3 Juno Boeiend Oplossing

Juno verklaart de slaafmakende oplossing

De derde oplossing werd ontdekt met behulp van de appels uit het paradijs om de mensheid te beheersen. Als er genoeg mensen gedwongen werden om één idee te geloven, begonnen hun gedachten vorm te krijgen en werd het werkelijkheid.

De daaruit voortvloeiende oplossing betrok de lancering van een appel uit het paradijs in een baan rond de aarde en met het commando voor het hele menselijke ras om aan één ding te denken, "maak ons veilig".

Maar zelfs door een tiental appels in een baan rond de aarde te sturen, miste de eerste beschaving de middelen om de controle te blijven behouden en tegelijkertijd de mensen op een wereldwijde schaal te beïnvloeden. Het project werd uiteindelijk verlaten.

AC3 Juno The Eye Solution

Juno verklaart de tijdmanipulatieoplossing

Minerva ontdekte dat een patroon van getallen en formules het bestaan bepaalde. Als men deze nummers kon begrijpen, kon de tijd zelf getemd worden. De vierde oplossing was om terug te gaan in de tijd en de ramp te voorkomen.

Helaas bleek dat de pogingen van de wetenschappers geen effect hadden op het heden. Het apparaat dat ze gecreëerd hadden kon echter in de toekomst kijken, om te zien of de andere oplossingen de ramp zouden voorkomen, maar het resultaat was altijd een mislukking.

De oplossing werd verlaten, hoewel Minerva haar studie over de onderliggende wiskunde van het universum voortzette en uiteindelijk haar kennis gebruikte om met personen in de verre toekomst te communiceren, zoals Desmond Miles, via de herinneringen van zijn voorouder Ezio Auditore da Firenze.

AC3 Juno Aita

Juno bleef aan Aita's zijde

De vijfde oplossing was om de lichamen van de overige leden van de eerste beschaving te veranderen in het vijandige nieuwe klimaat dat op de aarde verscheen na de catastrofe.

Aita, Juno's man, bood zich aan om de methode te testen, waardoor zijn geest verloederde en meer en meer catatonisch werd. Hij wilde dat Juno hem liet inslapen en ze vervulde zijn wens. Deze oplossing werd vervolgens verlaten.

De zesde oplossing was om een geheel van nieuwe schepen te bouwen dat veilig het bewustzijn kon overdragen, waar de vorige oplossing in gefaald had. De nieuwe schepen konden de nieuwe omgeving weerstaan en het overgedragen bewustzijn onderdak bieden. Maar het daadwerkelijk overzetten van het bewustzijn was onmogelijk, waardoor ook dit geen oplossing bleek.

Vervolgens vernietigde de zonnevlam het grootste deel van de eerste beschaving en liet slechts minder dan 10.000 mensen in leven. De twee groepen gingen echter samenwerken, te beginnen rond de overblijfsels van de Grote Tempel. De leden van de eerste beschaving probeerden hun giften door te geven aan de mensen door middel van kruisingen, wat resulteerde in een aantal personen die in staat waren om toegang te krijgen tot het arendsoog en het gebruik van de delen van het paradijs.

De wetenschappers bepaalden dat een soortgelijke ramp zich zou voordoen in 2012. Minerva vond een nieuwe oplossing via haar onderzoek en creëerde een voetstuk, het oog. Hierdoor zouden degenen met het juiste genetische materiaal de getallen kunnen manipuleren en de aarde beschermen. Maar voordat Minerva het kon testen, ontdekte ze dat Juno ermee had geknoeid. Hoewel de patronen om de wereld te redden nog bestonden, zouden ze daarnaast Juno totale controle en macht geven, waardoor Minerva gedwongen werd om de oplossing te verlaten en Juno's bewustzijn gevangen bleef in de Grote Tempel.

Oproep aan Ezio[]

Voordat ze de wereld verliet om rond te dwalen en de mensen te begeleiden, gebruikte Minerva het oog om te communiceren met de Assassijn Ezio Auditore da Firenze, een afstammeling van de eerste beschaving, in de Vaticaanse kerker in 1499. Zonder medeweten van Ezio, werden zijn herinneringen in 2012 bekeken door zijn afstammeling Desmond Miles door middel van de Animus.

Minerva sprak direct tegen Desmond via Ezio. Ze vertelde Desmond over haar volk, de oorlog met de mensheid, de ramp en hun poging om de wereld te herbouwen. Ze waarschuwde Desmond ook om snel te handelen en voorzichtig te zijn voor "het kruis", verwijzend naar de Tempeliers.

TToP 7

Ezio en Leonardo ontdekken de coördinaten van de Grote Tempel

In 1506 ontdekten Ezio Auditore en Leonardo da Vinci een kleinere kerker in Rome. In tegenstelling tot de Vaticaanse kerker, bezat de kerker van Pythagoras een reeks coördinaten: 43 39 19 N 75 27 42 W. Leonardo was verbijsterd door de informatie, maar Ezio begreep direct dat deze nummers bestemd waren voor Desmond.

William Miles, Desmonds vader en de mentor van de Orde der Assassijnen, merkte deze herinneringen buiten de Animus en ging naar deze coördinaten, wat hij veronderstelde dat het de locatie was van een andere tempel.

In 1511 hoopte prins Ahmet, de Tempeliersleider in Constantinopel, de locatie van de Grote Tempel te ontdekken om een einde te maken aan de verschillende mensen en een verenigde wereld te creëren. Hij geloofde dat de legendarische Assassijn Altaïr Ibn-La'Ahad de locatie van de tempel had ontdekt en de kennis had verstopt in zijn bibliotheek onder Masyaf.

Hij organiseerde een opgraving om de bibliotheek te vinden, die Ezio Auditore uiteindelijk ontdekte. Van 1511-1512 bleef Ezio in Constantinopel om de sleutels van Altaïrs bibliotheek te vinden en die uiteindelijk te openen. Maar de bibliotheek was leeg, met uitzondering van Altaïrs overblijfselen, een zesde sleutel en Altaïrs appel uit het paradijs.

Ezio was moe van zijn leven als Assassijn en daarom koos hij ervoor om de appel niet mee te nemen uit de bibliotheek. Maar de appel begon te gloeien en Ezio begon rechtstreeks tegen Desmond te spreken, net als Minerva. Ezio vroeg Desmond om antwoorden te geven op de vragen die hem hadden geplaagd en om het lijden dat hij had doorstaan iets waard te maken. Desmonds beeld verscheen vervolgens via de appel.

Kanien'kehá:ka[]

Rond 800 n.Chr. vestigden de Kanien'kehá:ka zich nabij de Grote Tempel. Met behulp van de kristallen bol communiceerden de dorpelingen van Kanatahséton met Juno in de Nexus en werden de bewakers van het "heiligdom", en hun plicht dwong hen er toe om zich af te zonderen van de andere Iroquios. Na verloop van tijd werden de verhalen van de stam die communiceerden met Juno op de Tempel deur geschilderd, verwijzend naar haar moederlijke figuur die constant de Kanien'kehá:ka bewaakte en beschermde.

Haytham in grot

Haytham probeert de deur te openen.

In 1754, kwam de Tempelier Haytham Kenway naar Amerika met de sleutel en zocht naar de ingang van het heiligdom, met de overtuiging dat het een opslagplaats van eerste beschaving goederen en rijkdom was. Na het vertrouwen te winnen van de krijgers Kaniehtí:io, werd hij naar de deur van de Tempel geleid, maar zonder Appel van het paradijs, was Haytham niet instaat om het te openen. Ontmoedigd beval hij zijn broeders om de zoektocht naar de plaats op te geven en zich te focussen op het uitbreiden van hun Orde in de Kolonies.

Maar onder leiding van zijn collega-Tempelier, Charles Lee, die zijn bevel negeerde en naar Kanatahséton ging en de locatie van de Tempel eiste, maar werd geweigerd. Onderweg viel Lee de buitenechtelijke zoon, Ratonhnhaké:ton, van Kaniehtí:io en Haytham aan die terugkeerde naar het dorp om het vernietigd terug te vinden, overtuigd dat Lee degene was die het gedaan had.

Toen hij meerderjarig werd, communiceerde Juno met Ratonhnhaké:ton, met de instructies om zich aan te sluiten bij de Assassijnen om ervoor te zorgen dat de Tempeliers het heiligdom nooit probeerden te doorbreken. In 1782, Ratonhnhaké:ton, nu de Assassijn Connor, vermoorde Charles Lee en nam de sleutel als aandenken. Juno gaf hem vervolgens de opdracht om de sleutel te verbergen, en Connor begroef het boven het graf van zijn naamgenoot, Connor Davenport, op de heuvel met uitzicht op de Davenport-boerderij, om zo de Tempel veilig te stellen. Hij leerde later dat zijn volk, die voor generaties de Tempel hadden beschermd, er voor gekozen hadden om naar het westen te migreren, omdat hun land verkocht was aan de nieuwe Amerikaanse regering.


Moderne tijd[]

"De dag des onheils komt snel dichterbij. 21 december 2012. Wat er gaat gebeuren weet niemand. Maar hier moeten we zijn als het gebeurd."
―William Miles over de tempel en de dreigende ramp van 2012.[bron]

In 2012, herbeleefde Desmond de herinneringen van Ezio, en op het moment dat Ezio de appel in de bibliotheek van Altaïr ontdekte, activeerde het met Desmond die in de Synch Nexus werd gegooid. Daar, sprak Jupiter met Desmond en legde verder uit wat er met hem en de rest van de eerste beschaving was gebeurd, maar belaste Desmond ook met de taak om naar de Grote Tempel te gaan, omdat het hem zou helpen bij het vinden van een manier om de wereld te redden van de volgende zonnevlam.

AC3 Desmond Grand Temple Entrance

Desmond opent de Grote Tempel.

Van daar opende Desmond de deur van de tempel met Ezio's appel uit het paradijs, en een groot deel van zijn apparatuur. Toen Desmond, William, Shaun Hastings en Rebecca Crane de Tempel onderzochten, vonden ze een grote poort die van licht gemaakt was die het Oog beschermde.

Hierna werd Desmond in een fuga toestand gebracht van het overname-effect door Juno en werd vervolgens in de Animus geplaatst om de sleutel te vinden, via de herinneringen van zijn voorvaders Haytham en Connor.

Ondertussen besefte Shaun dat het Assassijnenteam drie energiebronnen nodig had om de tempel terug volledig te activeren, anders zou het openen van de deur nutteloos zijn. Na verloop van tijd, vond Desmond de energiebronnen om het hele mechanisme te activeren van de tempel, en met elke bron aangesloten, was Desmond getuige van visioenen van Juno die de oplossingen uitlegde van de eerste beschaving om de zonnevlam te voorkomen en de planeet te redden.

Via de herinneringen van zijn voorvaders, verkreeg Desmond de sleutel en de energiebronnen en kreeg toegang tot het Oog. Op dat moment, verscheen Juno nogmaals voor de Assassijnen, aansporend om het Oog te activeren. Maar Minerva die in het geheim een tweede Oog gebouwd had, verscheen ook plotseling, vertellend dat Desmond net het tegenovergestelde moest doen.

ACIII-GTEnd 5

Desmond activeert het Oog.

Ze legde uit als Desmond deed zoals Juno hem vraagde, de wereld gered zou zijn, maar ten koste van zijn leven en Juno's vrijlating. Na dit, liet Minerva zien als Desmond het Oog niet activeerde, zou de zon de wereld opnieuw vernietigen, maar hij en vele andere mensen zouden het overleven. Daarna zou Desmond uiteindelijk een religieuze figuur worden die de wereld herbouwd, maar na zijn dood, zouden zijn idealen verkeerd begrepen worden en terug met religieuze conflicten eindigden, waardoor de geschiedenis zich terug herhaalt.

Gelovend dat de mensheid een kans had om Juno te verslaan, maakte Desmond zijn keuze en activeerde het Oog, zei tegen William, Shaun en Rebecca om te vertrekken en zich voor te bereiden op de nieuwe strijd. De wereld werd inderdaad gered, maar Desmond was omgekomen en Juno werd vrijgelaten, die beloofde om haar deel te vervullen.

Enkele uren later, vond Abstergo Industries de Grote Tempel's locatie en stuurde een team, geleid door Case Fischer naar de tempel. Daar vonden ze Desmond's lichaam en namen het mee, ontdeden hem van zijn rugzak en zijn verborgen mes, die in stukken was gebroken en dit werd meegepakt door Abstergo samen met de rest van zijn bezittingen.

Trivia[]

  • De ingang van de Grote Tempel was gevestigd in het noorden van de Frontier in de regio Black Creek, in een grot wat ooit het hoofd van Minerva's standbeeld was, dat vernietigd werd tijdens de Toba-catastrofe. Na verloop van tijd, werden de overblijfselen van het standbeeld uitgehold en werd niet meer dan een enorme rots, met een tunnel uitgehold tot de ingang van de tempel.
  • Het was mogelijk om de ingang te bezoeken, tijdens de herinneringen van Haytham en Connor, maar de deur was gesloten.
  • In de tirannie van koning Washington is de ingang naar de grot niet aanwezig.
  • De vorm van de tempel in het hologram van Assassin's Creed: Revelations werd veranderd en werd een stuk groter in Assassin's Creed III.
  • Volgens The Art of Assassin's Creed III waren de drie delen van de Grote Tempel bedoelt als een computerserver, slaapvertrekken en een onderzoeksfaciliteit.

Galerij[]

Advertisement