Wikia


Eraicon-BrotherhoodEraicon-Project LegacyEraicon-TWCB

TToP 6

De grafkelder in de tempel van Pythagoras.

De grafkelder van Pythagoras was een relatief kleine ruimte die gemaakt was door de eerste beschaving en later werd opgenomen in de tempel van Pythagoras. Het was grotendeels leeg. Er stond alleen een kleine sokkel in het midden van de hoofdruimte op een verhoogde vloer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.