Wikia


Eraicon-AC2Eraicon-BrotherhoodEraicon-RevelationsEraicon-AC3Eraicon-LiberationEraicon-AC4Eraicon-UnityEraicon-Rogue

Dit artikel heeft een opknapbeurt nodig. Je kan de Assassin's Creed Wiki helpen door deze pagina te bewerken.
ACIII-TripnaarBoston 4

Connor handelt met een handelaar in Boston.

Een economisch systeem verwijst naar de transacties en handel waaraan personen deelnemen. Hier kan geld mee worden verdiend om wapens en uitrusting te kopen van kooplui door moordcontracten te voltooien, zakkenrollen, dieven in te huren, schatkisten te plunderen, of andere legitieme middelen.

Bekende valutaEdit

15e eeuwEdit

AC2 Monteriggioni Atelier

Het atelier van de Villa Auditore.

Banken waren een essentieel onderdeel in het dagelijks leven in de renaissance. Ezio Auditore da Firenze kwam uit een bankiersfamilie. Door te investeren in de renovatie van Monteriggioni, kregen hij en zijn zus Claudia een deel van de winst. Ezio gebruikte het geld om het volgende te betalen:

Dieven zouden ook proberen Ezio te beroven. In het geval dat er geld van hem gestolen werd, kon Ezio de dief pakken of doden om zijn geld terug te krijgen.

16e eeuwEdit

Collective Informatie 3

Ezio praat met een architect in Rome.

Tijdens de bevrijding van Rome genereerde Ezio inkomsten door geld te lenen aan winkels en groeperinggebouwen te heropenen, aquaducten te repareren, riooltunnels te herstellen, en aandelen te kopen van een monument.

Hij kon ook exotische objecten vinden in kisten in de stad om te ruilen voor speciale upgrades van de winkels in Tibereiland, en het aankopen van uitvindingen uit de Codex van Altaïr Ibn-La'Ahad van Leonardo da Vinci. Bij het volledig herstellen van de stad Rome werd Ezio herenigd met de Auditore-cape als dank voor zijn inspanningen.

Wanneer Ezio aankwam in Constantinopel waren veel winkels gesloten nadat de Byzantijnen de Assassijnenschuilplaatsen en het omliggende gebied hadden veroverd. Door een schuilplaats te heroveren, kon Ezio de winkels, banken en groeperinggebouwen heropenen. Deze zouden open blijven, zelfs als de Tempeliers de schuilplaatsen opnieuw bezetten. Mochten de Tempeliers dit ooit doen, zou er 15% extra belasting bijkomen op alle items die gekocht konden worden.

Ezio kon dan gebruik maken van het verdiende geld uit zijn aandeel in Constantinopels winkels om andere steden te heroveren van de Tempeliers, die de dagelijkse betaling in "acke" verhoogden. Hij kon ook zijn inkomsten verhogen door items aan te kopen uit boekenwinkels, die de waarde van de bibliotheek verbeterden in het hoofdkwartier in Galata. Tijdens zijn tijd in de stad, leerde hij om bommen te gebruiken en kocht hij ze van een zwarte markt-handelaar. Ook ontving hij ingrediënten van zijn leerlingen in andere steden als ze de regio eenmaal onderzocht hadden voor de meesterassassijn Piri Reis.

18e eeuwEdit

ACIII-TrainingBegint 5

Achilles toont Connor het register van de Davenport-boerderij.

De economie van de Amerikaanse kolonies in de 18e eeuw waren gebaseerd rond het maken van goederen en het goederenverkeer. Ratonhnhaké:ton en Aveline de Grandpré verdienden geld door transport te organiseren voor materiaal en goederen die gevonden of gekocht konden worden van degenen in de Davenport-boerderij via land- en zeekonvooien.

De winst die werd gemaakt via konvooien werd bepaald door aan welke handelaar of haven ze verhandeld werden. Met zeekonvooien kon er meer verdiend worden als ze naar Boston of New York werden gezonden of de Frontier via landroutes.

Lance O'Donnell zou een totaal van drie landkonvooien maken, met een maximale capaciteit van acht items voor de handel per konvooi, en drie zeekonvooien met een maximale capaciteit van vijftien verhandelbare artikelen. Bevrijden van forten en het ondernemen van kapercontracten met de "Aquila" maakten de handelsroute veiliger, het verlaagde het risico percentage evenals de belasting.

Bijvoorbeeld, het risico dat een zeekonvooi werd aangevallen daalde van 80% naar 5% nadat de Aquila de route had vrijgemaakt. Als een konvooi onderweg werd aangevallen, zou Connor geïnformeerd worden dat het in gevaar was en moest hij het verdedigen of zijn rekruten sturen, anders ging de winst verloren. Er kon echter niets worden gedaan als een zeekonvooi verloren ging op zee.

AC3 General Store

Het interieur van een winkel.

In tegenstelling tot het Italië van de renaissance, bezaten winkels alle items die Connor nodig had. Hij kon geld verdienen door de jachtbuit te verkopen, waarvan de kwaliteit en de hoeveelheid van de buit afhankelijk was van hoe het dier gedood was.

In de game was een enkele aanval van een pijl, gifpijlen of het verborgen mes meer waard dan verschillende keren te worden geschoten door een wapen, zoals vuurwapens, struikelmijnen en touwsperen, die de huiden en vellen beschadigden. De Aquila kon ook worden uitgebreid met aankopen bij een havenmeester, waardoor het schip meer kracht had voor Connor tijdens kapercontracten.

TriviaEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.