Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Eraicon-AC2Eraicon-Brotherhood


Dit artikel heeft een opknapbeurt nodig. Je kan de Assassin's Creed Wiki helpen door deze pagina te bewerken.

De volgende transcripties waren transcripties van de informatie die werd vrijgegeven door de tekens en clusterpuzzels van proefpersoon 16 van Assassin's Creed II en Assassin's Creed: Brotherhood, samen met de locaties van alle verborgen teksten en hun decryptiecodes.

Assassin's Creed II[]

sleutel die gebruikt werd in de tekenpuzzel.

De verborgen codes in de Glyph puzzel waren over het algemeen Morse code of Rozenkruisersgeheimschrift. Brieven werden ook gecodeerd met behulp van Binaire getallen of Hexadecimale cijfers. Evenals dit, werden sommige berichten ook verder versleuteld met een Caesarcijfer.


Afstammelingen[]

De eerste afbeelding van Franklin D. Roosevelt had Rozenkruisersgeheimschrift op het frame van het bord. Deze las "DE METSELAARS BRACHTEN HET OVER DE ZEE. GEORGE WASHINGTON GAF HET DOOR." ("het" verwees naar Roosevelt's appel uit het paradijs).

In de tweede afbeelding van de puzzel was er een opeenvolging van morse code, zijnde:

- .... . -.-- / .... .. - / .... .. -- / .. -. / - .... . / ...
- --- -- .- -.-. ....

In het Nederlands, is dit: "ZE SLOEGEN HEM IN DE MAAG", Dit kan betrekking hebben met Houdini, die gedood werd door meerde klappen in de maag te ontvangen, die een buikvliesontsteking veroorzaakte, samen met een gescheurde appendix.

De derde afbeelding, dat Gandhi toonde, bevatte Morse Code:

- .... . / -... ..- .-.. .-.. . - / .... .. - / .... .. --
/ .. -. / - .... . / -.-. .... . ... -

Gedecodeerd naar het Nederlands is dit "DE KOGEL RAAKTE HEM IN DE BORST", dit hintte de moord op Gandhi met een geweershot.

Alwetendheid[]

Leid de jongelingen naar hun einde[]

Verborgen tekst was aanwezig in het kwart rechtsonder van deze foto, onder een kleine zeshoek. De ruwe tekst was:

41 6e 74 69 6b 79 74
68 65 72 61 20 4d 65
63 68 61 6e 69 73 6d
2c 20 6d 75 63 68 20
6f 6c 64 65 72 20 74
68 61 6e 20 31 35 30
20 42 2e 43 2e 45 2e

Dit werd gedecodeerd als hexadecimale ASCII naar "Mechanisme van Antikythera, is veel ouder dan 150 v.Chr."

De vlammen uit zijn keel steken ze de ogen uit[]

Een blok van verborgen tekst werd getoond in de linkerbovenhoek van de foto. De ruwe tekst was:

65  110 99 105 101 110
116 32  99 105 116 121
44 32 82 97 106 97 115
116 104 97 110 44 32
73 110 100 105 97 44
32 105 114 114 97 100
105 97 116 101 100 32
98 121 32 80 111 69

Een decodering aanwijzing "A = 65" was aanwezig boven het gebied dat moest worden geïdentificeerd om naar de volgende puzzel te gaan. In ASCII, komt de letter A overeen met het nummer 65, en de verborgen tekst werd gedecodeerd naar "Oude stad, Rajastan, India, bestraald met DvhP."

Dit monster is niet door de mens gemaakt[]

Een smalle kolom met verborgen tekst strekte zich uit van het gezicht van de zittende man naar zijn omgedraaide hand. De ruwe tekst was:

01010011
01110101
01101101
01100101
01110010
01101001
01100001
01101110
00101110
00100000
01001101
01100101
00100000
00110010
00110011
00101110

Boven deze tekst was er de decodering aanwijzing, "b-2", dit wees aan dat de tekst geschreven was in basis 2 (aka binair). Wanneer het gedecodeerd werd als binaire ASCII, las de verborgen tekst "Sumerisch, Me 23.", dit verwees naar de Sumirische Tabletten van het Lot. Me 23 beheerst wapens, dit impliceerde dat het Deel van het Paradijs de Chinezen hielp bij het uitvinden van buiskuit wapens.

Broeders[]

Op het einde van deze puzzel was een reeks van morse code:

- . -- .--. .-.. .- .-. - . -..- - ... .- -.. .- .--.
- . -.. -... -.-- -- .-. .-.-.- ... -- .. - ....

Dit werd vertaald in:

"TEMPELIERS TEKSTEN AANGEPAST DOOR MR. SMITH"

Martelaren[]

Tsaar Nicolaas II, Rusland[]

De foto van Tsaar Nicolaas II bevatte de volgende verborgen tekst aan de rechterkant van Nicholas staf:

00110001
00110111
00100000
01001010
01110101
01101100
01111001
00101100
00100000
00110001
00111001
00110001
00111000

Wanneer het als binaire ASCII geïnterpreteerd wordt, leest de verborgen tekst "17 juli 1918", de datum wanneer Tsaar Nicolaas II geëxecuteerd werd.

Jeanne D'Arc, Frankrijk[]

De foto van Jeanne D'Arc bezat de volgende verborgen tekst die te zien was aan de rechterkant van Jeanne's zwaard:

00110011
00110000
00100000
01001101
01100001
01111001
00101100
00100000
00110001
00110100
00110011
00110001

Wanneer dit als binaire ASCII geïnterpreteerd werd, las de verborgen tekst "30 mei 1431", dit was de datum van Jeanne D'Arc op de brandstapel verbrand werd.

Hattrick[]

Memo[]

Operatie: New Frontier

Het hoofdkwartier heeft toestemming gegeven om de informant te bevrijden. De tijd van onderhandelen is voorbij. F. wil iedereen stemrecht geven. Redelijk blijven heet geen zin met mensen zoals hij.

Ik stuur de chauffeur. We hebben hem met een dvhp2 getraind in het lab, hij zal geen probleem opleveren.

Hieronder staat de route gemarkeerd. Zodra het doel is uitgeschakeld, door Oswald of Z., gebruik je dvhp1 om een afleiding te veroorzaken. Laat een geest verschijnen op de helling waar ik een X heb gezet. Zorg dat de mensen zich rot schrikken. In de verwarring grijpt de chauffeur dvhp3.

Apollo[]

De eerste foto van de maan (Vind de Eagle) bevatte verborgen teksten. De tekst bestond uit symbolen zoals ⊡ en ⟓. Als onderdeel van het rozenkruisersgeheimschrift, konden de iconen vertaald worden naar:

"Johnson was één van hen. De dar ook. Volg het geld."

In de maanlanding foto (Persfoto Apollo 11), kon op de Amerikaanse vlag op de landing's module het Abstergo-logo gezien worden, en op de vlag die geplant was op het oppervlak van de maan droeg het Tempelierskruis.

De uitvinder[]

Er waren drie blokken van verborgen tekst in de foto van Nikolai Tesla's Wardenclyffe-Toren. Elkeen bevatte een citaat van Nikolai Telsa:

  • "Gevechten tussen personen, maar ook tussen overheden en naties, zijn steevast het gevolg van misverstand in de meest ruime interpretatie van deze term."
  • "Geld geeft geen zo'n waarde zoals de mens het gegeven geeft. Al mijn geld is geïnvesteerd in experimenten waarmee ik nieuwe ontdekking heb gedaan waardoor de mensheid een beetje makkelijker kan leven."
  • "Misverstanden worden altijd veroorzaakt door het onvermogen van het waarderen van elkaars standpunten. De beste manier om onwetendheid weg te nemen is door een systematische verspreiding van de algemene kennis. Met dit doel voor ogen, is het zeer belangrijk om te helpen de uitwisseling van gedachten en omgang."

Er was ook een code verborgen in de bliksem op de foto van Tesla's laboratorium:

JG WUGF KV VQ
FGXGNQR C DQVVQONGUU UQWTEG
QH GPGTIA. VGNGHWPMGP
YKTGNGUU UVCVKQP.

De sleutel om deze tekst te decoderen was "A = C", die werd gevonden voor de bol; Door iedere letter in het alfabet te vervagen met degene die twee voordat kwamen, kon de echte boodschap gelezen worden als:

"Hij gebruikte het om een bodemloze bron van energie te ontwikkelen. Telefunken Draadloos Station"

Brief[]

De economische overdracht van energie zonder draden is van het allergrootste belang voor de mensheid. Het vormt de manier waarop hij de volledige beheersing zal krijgen over de lucht, de zee en de woestijn. De noodzaak voor het winnen, pompen, transporteren en verbranden van brandstof valt weg en daarmee onnoemlijk veel oorzaken van verspilling. Het maakt de zon tot zijn gehoorzame, hardwerkende slaaf.

Het zal vrede en harmonie brengen op aarde.

Nikolai Tesla

Titanen van het bedrijfsleven[]

Verborgen tekst[]

De volgende morse code kon worden gevonden bovenaan de eerste foto:

- .... . -.-- ..- ... . -.. .. - - --- -- .- -.- .
- . ... .-.. .- --. --- .. -. ... .- -. . - .... .
--- .-. --. .- -. .. --.. .- - .. --- -. - --- --- -.-
.... .. ... .-. . ... . .- .-. -.-. .... .- .-.. .. . -.
.--. .-. --- .--. . .-. - -.-- -.-. ..- ... - --- -.. .. .- -.
--- ..-. ..-. .. -.-. .

gedecodeerd, betekend het:

"ZE GEBRUIKTEN HET OM TESLA KRANKZINNIG TE MAKEN. DE ORGANISATIE NAM ZIJN ONDERZOEK. ALIEN PROPERTY CUSTODIAN."

Brieven[]

Beste Mr. Morgan,

Er is mij een serieuze zaak ter orde gekomen. Nikolai Tesla is van plan dvhp4 te gebruiken om een wereldwijd informatienetwerk te maken. En alsof dat nog niet erg genoeg is, wil hij het gebruik gratis maken! Je moet er niet aan denken dat de massa bliksemsnel onderling kennis verspreidt. Dat maakt al ons werk veel moeilijker.

U moet direct stoppen hem geld te geven voor zijn experimenten! Mocht u last krijgen van koudwatervrees, dan kan ik u ook nog vertellen dat hij elektriciteit gratis wil maken en dan kunnen wij wel inpakken.

Ik ben via de kranten al een lastercampagne tegen Tesla begonnen. Zorgt u dat u de geldkraan dichtdraait, dan handel ik alles wel af met DvhP4.

Hoogachtend,
Thomas Edison

Dit werd gevolgd door een andere brief.

Beste heer Edison,

Bij deze wil ik u bedanken dat ik de afgelopen jaren gebruik mocht maken van DVhP4. Het stelde me onder andere in staat mijn arbeiders ervan te overtuigen dat ze er $5 per dag bij kregen, terwijl hun salaris just werd gekort. Maar ik heb DvhP4 moeten laten gaan. In navolging van de instructies heb ik het naar Europa.

H. heeft het nu, dus ik neem aan dat de oorlog begint zodra hij de macht in hadne heeft. Laat hem er maar even mee spelen (het is tijd dat Europa een keertje goed wordt gezuiverd) en laat het dan, volgens plan, met een knal afgelopen zijn. Uit de chaos van de oorlog herrijs een nieuwe orde! Ik heb een foto genomen in Florida meegestuurd (uzelf, ik en [[Hervey Firestone|Firestone) Ik hoop dat we deze zomer meer tijd hebben om te golfen.

Hoogachtend,
Henry Ford.

Ik ben de dood geworden, De vernietiger van werelden[]

Memo[]

Onderwerp: Toestemming testen

Voor elk experiment komt de tijd dat de resultaten in de buitenlucht moeten worden getest. Ik verwacht geen geslaagde uitkomst, maar een test is cruciaal als we het fundament van de Nieuwe Wereldorde willen leggen.

De veiligheid en welvaart van de hele wereld hangt af van een vast hand die de bevolking leidt, een hand die niet bezwijkt onder de druk van het het geweten. Geef O. toestemming.

Ik geloof dat de geschiedenis ons uiteindelijk gelijk zal geven.

De cavalerie[]

Brief[]

Nikolai,

We weten wat ze met je laboratorium hebben gedaan, met je carrière. Het is waarschijnlijk te laat om alles te draaien, maar je kunt wel iets veel ergers helpen voorkomen. Ze zijn met een voorwerp van de tsaar naar Toengoeska-explosie gegaan voordat ze dat ontdekken anders loopt de hele wereld gevaar. We vragen je niet je leven op het spel te zetten, maar alleen dat je, als het moment daar is, je elektriciteit gebruikt om het voorwerp te vernietigen.

Weet dat we, ongeachte uw besluit, zeer veel waardering hebben voor uw werk dat we niets goeds met u voor hebben.

We respecteren uw vrijheid boven alles.

De bunker[]

De getoonde foto, getiteld "We hielden de uitgang van boven in de gaten. Hij zag ons niet aankomen.", bevatte verborgen tekst op de muur van een bunker. De ruwe tekst was:

AOL KVBISL
DHZ RPSSLK
PU AOL
IBURLY

De decoderings aanwijzing "A = H" bevondt zich boven het venster van de cilindrische gebouw met het conische dak. De gedecodeerde tekst wordt vertaald naar "DE DUBBEL WERD VERMOORD IN DE BUNKER."

Brief[]

2 mei 1945

De oorlog is voorbij en we hebben de macht, zoals gepland. Maar er heeft zich een klein probleem voorgedaan. Ik heb van onze agenten in Berlijn vernomen dat H. zijn dubbelganger had moeten ombrengen in de bunker en met het deel van het paradijs naar C. had moeten komen.

Het is drie dagen geleden en hij is nog steeds niet opgedoken. Er moet iets fout zijn gegaan. Stuur nieuwe instructies.

De vierde dag[]

Het beeld van de zon had vier verborgen citaten. Elk citaat had te maken met de kracht van de zon en zijn voorspelde rol in de vernietiging van de wereld. De citaten waren:

  • Zij stierven in het vuur uit de hemel."
  • "Nabij de dag van zuivering zullen er spinnenwebben gesponnen worden heen en weer in de lucht. -Hopi"
  • "Toba, loke was geen vulkaan."
  • "Een container van as kan op een dag uit de hemel geworpen worden, dat het land zou kunnen verbranden en de oceanen koken. -Hopi"

De oorsprong der soorten[]

Memo[]

3 januari 1977,

Ik schrijf in reactie op uw bezorgdheid over de toegenomen consternatie in de pers en onder wetenschappers. Het ontbreken van een overgangsvorm tussen de vroege mensachtige en de moderne mens (Homo Sapiens) is niet langer veilig. Zoals u schreef, is de tijd gekomen om te handelen.

De waarheid mag niet naar buiten komen, anders komen ze het bestaan van de artefacten te weten. Dat zal een groot ontwrichtend effect hebben, er zal grote chaos ontstaan. Begraaf de skeletten die we hebben gemaakt in de buurt van de expeditie van Tim White in Ethiopië. Dan krijgen ze hun ontbrekende schakel.

Het ontstaan van de mens. Ik walg van de waarheid.

Assassin's Creed: Brotherhood[]

Cluster 3[]

In het begin van de puzzel, werd de volgende tekst getoond:

Ontbrekend -.. .- .-. -.- -. . ... ... .-.. --- ... - -.. -. ..- -- -...

De morse code werd vertaald naar:

DUISTER NISS VERLOREN NUMM

Na dit, werden een aantal foto's getoond waarin een aantal verborgen codes waren, elke code werd ontcijferd met behulp van het Vigenèrecijfer:

lqgb dnlpjv otczyzuja mwm fmm zje rwwzyqqw

"Landen met schulden zijn de nieuwe prioriteit."

Rqpgxqqeqizikxzjpzkwmczyuawmbfxqwuasmkfvpfkqsbdftnfvw

"Jekyll Island Eenden Jacht meer papier geld en een centrale bank" (de geheime vergadering die tot de oprichting van de Federal Reserve leidde).

Memo[]

BERICHT VAN ABSTERGO INDUSTRIES

22 juli 1944

Volgelingen, heersers, welkom.

Ik hou deze toespraak terwijl enkele verdiepingen lager een stille revolutie is begonnen.

Ranny Olds en Henry Ford. Zoals veen van jullie weten, gaven zij ons de lopende band. Hét middel om de touwtjes te trekken van zowel (degenen die geïndoctrineerd zijn door ons geld (?)) de kapitalisten als de (slaven(?)) arbeiders. Maar ik droom van een toekomst waarin zulke ketenen niet meer nodig zijn. In 1910 bedachten onze oprichters het Plan en wij moeten dat plan realiseren.

Maar hoe zit het met de communisten die het brood dusdanig verdelen dat iedereen de hongersdood sterft? Het is onze plicht om ze (uit te schakelen (?)) te redden en dat geldt ook voor hun volgelingen. We moeten ervoor zorgen dat ze blijven eten, zich voortplanten en een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is onze last om de herder te zijn van zij die ver onder ons staan. Dat moeten we omarmen, zelfs als (daarvoor geweld nodig is (?)) ze dat zelf niet willen.

H. en S. zorgen voor de noodzakelijke onrust en angst. Het is nu aan ons om snel toe te slaan, zodat de zaken zich volgens de juist weg ontwikkelen. We wekken de indruk dat we de arbeiders tegemoetkomen (zoals met de succesvolle list die we de vrijgevigheid van Rockfeller noemen), maar binnenkort hebben we alles in handen.

In 1936 hebben we deze onderneming, ons dierbare bedrijf, opgericht met een doel. Het is tijd om dat doel te verwezenlijken.

Advertisement