Assassin's Creed Wiki
Advertisement

[Dit tabblad bewerken]

Rodrigo Borgia

Geboren: 1431
Beroep: paus, leider van de Italiaanse Tempeliers

Nadat Rodrigo faalde om een krachtig wapen uit de kerker onder het Vaticaan te bemachtigen, kreeg hij te maken met het ene slechte voorteken na het andere.

In juni 1500 viel de torenspits van de Sint-Pieter naar beneden en raakte een ijzeren balk die vlak achter de paus neerkletterde toen hij door de basiliek liep. De volgende dag stortte een kamer van het Vaticaan in waarin hij zich bevond. Alle aanwezigen in de kamer vonden de dood, maar de paus werd op miraculeuze wijze gespaard door een gewelf dat vast kwam te zitten. Een paar weken later werd de paus geveld door hoge koorts. Aan het einde van dat jaar werd hij tijdens een jachtpartij aangevallen door een hert.

Na elk incident droeg Rodrigo meer zaken over aan Cesare, die met alle genoegen aflaten inde om de militaire campagne van de Commandant-Generaal te bekostigen. Kardinalen die de geldstroom naar de pauselijke schatkist niet op peil hielden, werden zonder pardon geëxecuteerd. Hij vond in de vrouwen van Rome een bron van genot en nam samen met zijn dochter Lucrezia deel aan enkele zogenaamde 'lichaamsfeesten'.

In juli 1503, na de dood van Juan Borgia de Oudere, schreef de nieuwe secretaris van de paus dat een bezorgde Rodrigo een 'vreemde appel' uit een afgesloten bureau haalde en die naar een locatie buiten het Castello bracht.

Interessant, of niet soms?

Advertisement