Assassin's Creed Wiki
Advertisement

[Dit tabblad bewerken]

Nicolo Machiavelli

Geboren: 1469
Beroep: filosoof, schrijver, politicus

"Alle gewapende profeten overwonnen en de ongewapende werden vernietigd."

Deze cynische woorden zijn afkomstig van Niccolò Machiavelli, een van de grootste denkers van de renaissance. Hij werd beschouwd als een van de eerste filosofen van de realpolitik. Machiavelli geloofde dat de mens slecht is en naar zijn verdorven natuur zou handelen als hij de kans krijgt.

Als derde zoon van een advocaat uit Firenze werd Machiavelli door zijn vader geschoold op het gebied van grammatica, de retoriek en het Latijn. In 1494 trad hij in dienst van de overheid als ambtenaar en ambassadeur. Als lid van de diplomatieke raad van Firenze bezocht hij tussen 1499 en 1512 de machtscentra van Frankrijk, Spanje en Rome. Tijdens deze jaren leerde hij Cesare kennen. Hij was meteen onder de indruk van de jonge Commandant-Generaal en schreef: "Ik heb niets op hem aan te merken." Machiavelli volgde Cesare en leerde zijn manier van oorlogsvoering tot hij in 1500 de feitelijke leider werd van de sluipmoordenaars.

Van 1500 tot 1503 woonde hij in Rome, maar er is weinig bekend over zijn activiteiten.

In 1503 werd Machiavelli het hoofd van het leger van Firenze en de stadsverdediging. Hij rekruteerde talloze burgers, waarbij hij de voorkeur gaf aan mannen met een hart voor de stad boven passieloze huurlingen. Met succes, want in 1509 versloeg Firenze het naburige Pisa.

Nadat de familie De' Medici de stad was uitgejaagd, bleef Machiavelli deel uitmaken van de regering van Firenze. Maar toen ze terugkeerden, werd hij gearresteerd en gemarteld. De familie De' Medici beschuldigde hem van een samenzwering tegen hen.

Toen de familie De' Medici geen bewijs tegen hem vond, werd Machiavelli verbannen. Hij trok zich terug op zijn landgoed in Santa Andrea, waar hij de beroemde werken 'de vorst', 'verhandelingen over de eerste tien boeken van Titus Livius' en 'De geschiedenis van Firenze' schreef.

Machiavelli stierf in 1527. De locatie van zijn graf is onbekend.

Advertisement