Assassin's Creed Wiki
Advertisement

[Dit tabblad bewerken]

Jubileum

Het Heilig Jaar, waarbij alle zonden en schulden werden kwijtgescholden, zou oorspronkelijk elke 100 jaar worden gevierd. In de praktijk kwam het erop neer dat er eens in de 25 jaar een jubileum werd gepland om de pelgrims geld afhandig te maken. Algauw werd het een hindernisbaan waarbij je vier basilieken moest bezoeken om vergiffenis te krijgen. Klinkt eenvoudig? Ik dacht het niet. Inwoners van Rome moesten dertig bezoeken afleggen aan de basilieken, toeristen vijftien. De arme pelgrims moesten in elke basiliek door een heilige muur lopen, die allen op verschillende dagen door de paus of een kardinaal uit de muur werd geslagen met een zilveren hamer. Zodra de muur instortte, begon het gevecht om de resten ervan te bemachtigen. Velen raakten daarbij gewond. In totaal kwamen er in 1450 honderden pelgrims om het leven tijdens de tochten naar de kerken. 

De bevolking was dermate getraumatiseerd over deze geschifte gebeurtenissen, dat de jubileumartiesten een aantal jaar in de stad bleven om de ontwenningsverschijnselen op te vangen.

Advertisement