Assassin's Creed Wiki
Advertisement

[Dit tabblad bewerken]

Hermeticist-render

De hermetisten waren tijdens de renaissance een geheimzinnig stelletje. Hun overtuigingen en praktijken werden angstvallig geheimgehouden voor de kerk.

Hun geschriften vinden hun oorsprong in het Griekenland van de 2e eeuw en gaan over alchemie en de relatie tussen de mens, de goden en de aarde. In 1460 maakte het Westen kennis met het hermetisme toen de geschriften in Pistoia belandden. De flamboyante Florentijn Marsilio Ficino vertaalde de teksten naar het Latijn en verspreidde ze over Italië. Het hermetisme gaat uit van een gebrek aan hiërarchie, alles hangt met elkaar samen. De mens en God nemen allebei een plaats in het universum in en elk deel van het universum vertegenwoordigt het geheel. De mens kon dan ook worden beschouwd als het centrum van het heelal.

Het hermetisme ging daarom ondergronds want als de mens en God elkaars gelijke waren, wat voor rol was er dan nog weggelegd voor de kerk?

Een organisatie die louter koren faciliteert werd blijkbaar niet gezien als een goed alternatief.

Advertisement