Assassin's Creed Wiki
Advertisement

[Dit tabblad bewerken]

Database Ezio Auditore acr

Ezio Auditore da Firenze werd in 1459 geboren als zoon van Giovanni en Maria. De eerste 17 jaar van zijn luxe leventje was Ezio vooral bezig met avontuurtjes en zijn uiterlijk. Vrouwen waren zijn leven, de wijn vloeide rijkelijk en politiek interesseerde hem geen moer. De straten van Firenze waren zijn terrein en alles wat zich buiten de stad afspeelde, kon hem niet boeien.

Maar in 1476 kwam daar verandering in toen zijn vader en broers werden veroordeeld voor verraad en de doodstraf kregen. Ezio ontdekte dat zijn vader een sluipmoordenaar was, lid van een groep vrijheidsstrijders die tot op de dag van vandaag vechten voor de menselijke vrijheid en de bescherming van de vrije wil. Nadat zijn vader op wrede wijze was vermoord door een voormalige vriend sloot Ezio zich aan bij de sluipmoordenaars.

In de dertig jaar die volgden, had Ezio maar twee doelen: het versterken van de Orde der sluipmoordenaars en het doden van Rodrigo Borgia, de hoofdverantwoordelijke voor de dood van zijn vader en broers. Dat laatste bleek een zware kluif. Toen Ezio hem na twintig jaar eindelijk te pakken had, was de wraaklust verdwenen. Dit werkte in zijn voordeel. Door paus Rodrigo te sparen, ving Ezio een glimp op van zij die voor ons kwamen, mysterieuze mensen die al duizenden jaren op aarde leefden voordat de menselijke geschiedenis begon. Ezio begreep niets van de boodschappen die door deze eerste beschaving waren achtergelaten, maar hij kreeg ze ook niet uit zijn hoofd. Daarnaast leverde al zijn noeste arbeid hem de appel uit het paradijs op. Niet slecht, toch?

Kort nadat hij het leven van Rodrigo had gespaard, viel diens jongste zoon Cesare de villa van de familie Auditore aan. Ezio's oom Mario liet hierbij het leven en de appel viel in handen van Cesare. Dat kwam hard aan. Keihard zelfs. Het kostte Ezio vijf jaar om de appel terug te krijgen en Cesare te verslaan. Daarna ging het Ezio redelijk voor de wind. Voor zover daar sprake van kan zijn bij een sluipmoordenaar natuurlijk. In de jaren die volgden, hield Ezio zich voornamelijk bezig met het werven van nieuwe sluipmoordenaars, het opleiden van rekruten en het aanscherpen van zijn vaardigheden als meester en mentor.

Hoewel Ezio inmiddels een respectabele leeftijd had bereikt, bleken zijn bijzondere vaardigheden zich nog steeds te ontwikkelen. Dit gold in het bijzonder voor een soort zesde zintuig dat de sluipmoordenaars het arendsoog noemen. We weten niet precies waar dit arendsoog vandaan komt, maar we hebben wel een idee. Een overblijfsel van de genetische band tussen onze voorouders en zij die voor ons kwamen. Lastige materie, maar de werkelijkheid is vaak vreemder dan de verbeelding. Het arendsoog van Ezio was uitermate goed ontwikkeld. Ik kreeg er iets van mee in de korte tijd die ik met hem heb doorgebracht. Omdat de stekker er bij mij veel eerder uit werd getrokken dan bij jou kan ik er maar even van genieten. Maar voor jou ligt dat anders, Desmond. Vanwege het overname-effect en de tijd die je met Ezio en Altaïr hebt doorgebracht, zijn je sluimerende zintuigen ontwaakt op een manier die maar weinigen voor mogelijk hadden gehouden. Daar mag je meneer Auditore wel dankbaar voor zijn. Hij heeft al het huiswerk al voor je gedaan.

Advertisement