Assassin's Creed Wiki
Advertisement

[Dit tabblad bewerken]

Char catarina

Geboren: 1463
Beroep: Gravin van Forlì, edelvrouw

Caterina verkreeg haar titel via een huwelijk. Lang voordat ze in Forlì arriveerde, was ze al zeer berucht. Ze groeide op in de paleizen van Milaan, waar ze een klassieke opleiding genoot terwijl ze door haar vader, de hertog, werd ingewijd in de kunst van het oorlogvoeren. Daarnaast ontwikkelde Caterina een passie voor alchemie en jacht.

In 1473, op tienjarige leeftijd, verloofde ze zich met Girolamo Riario, de neef van de paus. Het huwelijk werd voltrokken toen ze veertien was.

Eenmaal in Rome werd ze gezien als een van de meest losbandige edelen van het hof, terwijl haar man berucht was vanwege zijn meedogenloosheid. Toen de broer van de paus onverwacht stierf werd Girolamo nog machtiger, en verkreeg hij de titels Heer van Imola en Heer van Forlì.

Na de dood van de paus werd Rome geplunderd, waarbij Caterina's huis met de grond gelijk gemaakt werd. Ogenschijnlijk onaangedaan ondanks het feit dat ze zeven maanden zwanger was, vertrok Caterina op een paard naar het Castel Sant'Angelo, vanwaar ze het Vaticaan met kanongebulder en soldaten verdedigde.

In 1484 verhuisde ze met haar gezin naar Forlì, waar haar man Girolamo in 1488 werd vermoord door de gebroeders Orsi, in opdracht van een van z'n vijanden. Vanaf dat moment heerste Caterina over Forlì en Imola.

Al snel was ze bevriend met naburige heersers, paste ze het belastingsysteem aan en leidde ze een leger op. Ze zei vrede na te streven, maar als haar naasten werden getroffen, reageerde ze ongekend meedogenloos. Vaak werden de levens van de vrouwen en kinderen van haar vijanden daarbij niet gespaard.

In 1499 voerde Cesare's territoriale drang hem terug naar Forlì. Kanttekening: het pausdom claimde de eigendomsrechten van de meeste Italiaanse regio's. De gebieden werden uitgeleend aan heersers, maar de troepen van de paus konden de grond op elk moment opeisen. Een beetje zoals bibliotheken die de huizen platbranden van mensen die hun boeken maar niet inleverden. Als Cesare onderweg is naar Caterina ontvangt hij van haar een brief die over pestwonden was gewreven. Daarna werd het van kwaad tot erger.

Toen een aanval van de pauselijke troepen onafwendbaar was, trok Caterina in 1499 op eerste kerstdag met een groepje soldaten weg uit Forlì. Ze reisde af naar Monteriggioni waar ze de steun zocht van Ezio Auditore.

Advertisement